Predlog novega Zakona o prekrških

Sodstvo Republike Slovenije – Opravilna številka (opr. št.)

0
Kaj je opravilna številka? Pisanje je izraz za osnovni dokument (listino) s prilogami pri poslovanju pravosodnih organov. Pisanja se pri pisarniškem poslovanju sodišč združujejo v...
Opomin pred davčno izvršbo - FURS

Opomin pred davčno izvršbo – FURS

0
FURS ali Finančna uprava RS je pristojna za izterjavo davčnih obveznosti in drugih obveznosti, ki niso davčne Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB4) ureja davčne izvršbe,...