Možnosti, pogoji in postopek znižanja števila kazenskih točk

Vsak imetnik vozniškega dovoljenja se lahko po zakonu o voznikih udeleži enega izmed spodnjih programov ko

Če opaziš policijo - OPOZORI BRATA !!
Vir: Facebook (Če opaziš policijo – OPOZORI BRATA !!)

doseže ali preseže 4 kazenske točke in ne preseže 17 kazenskih točk. Po opravljenem programu se iz evidence kazenskih točk izbrišejo 4 pravnomočno izrečene kazenske točke. To lahko stori enkrat v 2 letih, neglede na to kateri program je opravil. To pomeni da se vozniku 4 kazenske točke izbrišejo le enkrat v 2 letih ne glede na to ali je opravil samo en od spodaj naštetih programov ali vse. Potrdilo o opravljenem programu velja 6 mesecev, zato ga pravočasno posredujte pristojnemu organu, ki vodi evidenco kazenskih točk.

Udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Program je namenjen tistim voznikom, ki mu niso bile kazenske točke izrečene zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog. Po uspešno opravljenem programu se vozniku z dnem ko organu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, izbrišejo 4 kazenske točke.

Udeležba v rehabilitacijskih programih

Voznik z veljavnim vozniškim dovoljenjem lahko opravi rehabilitacijski program, ki ga določi Zdravstveni dom-2pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, ki je bil pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi oz. več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola vlitru izdihanega zraka.

To možnost našim bralcem toplo odsvetujemo saj je ta možnost najdražja in zapletena. Voznik mora najprej opraviti kontrolni zdravniški pregled, ki lahko stane od 180,00 EUR do 300,00 EUR (cene se višajo skoraj praviloma mesečno in so različne od enega do drugega zdravstvenega doma). Po opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu pa boste morali opraviti še rehabilitacijski program. Slednje pa pomeni za dedukcijske delavnice 140,00 EUR ali za psihosocialne delavnice 480,00 EUR.

Zdravstveni pregled s svetovanjem

Voznik se lahko udeleži zdravstvenega pregleda s svetovanjem enkrat v 3 letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola. Kazenske točke pa se lahko tako kot pri prvih dveh možnostih brišejo le enkrat v 2 letih.

Obseg zdravstvenega pregleda s svetovanjem, ki ga izvaja izbrani osebni zdravnik, obsega:

  • oceno pitja alkohola s pogovorom in izpolnjevanjem vprašalnika AUDIT 10, ki je objavljen na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije, s katerim se opredeli, ali gre za tvegano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost z alkoholom,
  • oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja in
  • svetovanje v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.

1 komentar

  1. […] Več o kontolnem zdravstvenem pregledu si lahko preberet v novici Kontrolni zdravstveni pregledi, OBVESTILO VOZNIKOM. Kako se pripraviti na kontrolni zdravseni pregled smo podrobneje opisali v novicah Razstrupljanje telesa – Marihuana, Razstrupljanje telesa z štirimi dopolnjujočimi metodami in Razstrupljanje telesa ali detoksikacija. Z zdravstvenim pregledom pa si lahko tudi predhodno zmanjšate število kazenskih točk, kar smo podrobneje opisali v novici Kako znižati število kazenskih točk. […]

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj