Vožnja pod vplivom alkohola, globa in kazenske točke

V članku si lahko preberete vse o globi, stranskih sankcijah in poteku dogodka, ki se lahko konča le z globo in kazenskimi točkami ali se konča z odvzemom vozniškega dovoljenja.

1
9720
Vožnja pod vplivom alkohola, globa in kazenske točke

Vožnja pod vplivom alkohola, globa in kazenske točke, so po mnenju policije najboljša pot do zaslužka države in posledično policistov. Dejstvo je, da je vožnja pod vplivom alkohola prepovedana in predvsem NEVARNA za voznika in vse ostale ljudi na cesti, zato vam jo vam tudi mi odsvetujemo ali kar prepovedujemo.

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Drugo dejstvo pa predstavljajo državljani Republike Slovenije. To dejstvo je, da policija tretira ljudi, ne glede na količino popitega alkohola (do zgornje meje t.j. več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), kot serijske morilce na cesti. Za bonton pa najverjetneje tudi slišali še niso (vendar bi tu vseeno želeli izpostaviti 5% policistov, ki “kvarijo” prej omenjeno statisko, so resnično človeški in prijazni, tudi takrat ko nekdo naredi samo prekršek).

Vožnja pod vplivom alkohola, je še vedno samo prekršek in ne kaznjivo dejanje!

*****

domače branje

Priporočamo vam tudi članke za “domače branje” ali obvezno učno čtivo, kot je “Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100%” in “Alkotest – Osnovni nasveti“.

*****

Vožnja pod vplivom alkohola (0,00 mg alkohola v litru izdihanega zraka)

Vožnja pod vplivom alkohola, globa in kazenske točke so urejene v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 105. členu, ki pravi, da je vožnja pod vplivom alkohola prepovedana za voznike motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE; vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic; učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila; kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila; spremljevalec; voznik začetnik; voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja;voznik motornega vozila, ki v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje prepoved vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto;voznik, ki prevaža skupino otrok.

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenjaGloba in kazenske točke

Voznik, ki med vožnjo ne sme prekoračiti 0,00 mg alkohola v litru izdihanega zraka, se kaznuje:

  • 300 eurov, če ima do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku, učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 4 kazenske točke;
  • 600 eurov, če ima več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku in učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 8 kazenskih točk;
  • 900 eurov, če ima več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku, učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 16 kazenskih točk;
  • najmanj 1.200 eurov, če ima več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče tudi 18 kazenskih točk.Vožnja pod vplivom alkohola, globa in kazenske točke-5

Vožnja pod vplivom alkohola (do 0,24 mg alkohola v litru izdihanega zraka)

Vsi ostali vozniki imajo lahko največ do 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Vendar bi tu radi izpostavili, da vam policisti lahko izročijo plačilni nalog z globo 300,00 EUR in 4 kazenske točke, tudi če ste napihali manj kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. To pa lahko naredijo po svoji lastni presoji če menijo, da kljub temu da smo napihali pod dovoljeno mejo kažemo znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.

Hitri test za droge DrugWipe 6S

V zadnjem času se pojavlja vse več govoric o tem, da v kolikor boste napihali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, vas bodo v 90% primerih policisti ocenili kot nezanesljivega voznika. Praviloma ne boste dobili kazni za vožnjo pod vplivom alkohola, ampak boste morali dodatno opraviti hitri test za droge DrugWipe 6S. Policijska logika je namreč takšna, da smo vsi vozniki pod vplivom alkohola. To dejstvo dokazuje statistika slovenske policije, ki pravi, da je pihal popolnoma vsak voznik, ki so ga policisti ustavili ne glede na to, ali je voznik kazal znake alkoholiziranosti ali ne. Tako se počasi dogaja tudi pri ugotavljanju prisotnosti drog.

Globa in kazenske točke

Voznik, ki med vožnjo ne sme prekoračiti 0,24 mg alkohola v litru izdihanega zraka, se kaznuje:

  • 300 eurov, če ima do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Vozniku se izreče tudi 4 kazenske točke
  • 600 eurov, če ima več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku se izreče tudi 8 kazenskih točk;
  • 900 eurov, če ima več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku  se izreče tudi 16 kazenskih točk;
  • najmanj 1.200 eurov, če ima več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Vožnja pod vplivom alkohola (več kot 0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka)

Vožnja pod vplivom alkohola z več kot 0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka pomeni najprej prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja. To pomeni, da ste ostali brez vozniškega dovoljenja vse dokler ne boste opravili zdravniškega pregleda in vložili predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Zahteva za izročitev začasno zaseženega vozila

1 Komentar

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here