Zakon o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju tudi ZPrCP) določa prometna pravila za udeležence prometa, kot tudi pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju zakona izrekajo pristojni organi. V tokratnem članku smo za vas izluščili najpomembnejše spremembe. Celoten predlog pa si lahko preberete na povezavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F).

Preberite tudi:

  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Možnosti za uspeh – Izjemno pomembno je da se vsi predlogi vložijo pravočasno, saj voznik v primeru, da rok zamudi, lahko izgubi vse pravne možnosti, ki mu jih zakon omogoča. Predlog mora biti kvalitetno napisan…
  • Odvzem vozniške in postopek vrnitve – Po prejemu sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ali prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se morate prijaviti na zdravniški pregled…

Odgovornost lastnika vozila

V noveli je bila predlagana sprememba, ki spreminja 8. člen ZPrCP. Ta bi lastniku vozila, ki je domnevno odgovoren, za dani prekršek izrekla le predvideno globo, ne pa tudi kazenskih točk. Ta sprememba ni ugledala luči sveta, čeprav bi prinesla veliko dobrega.

Razširitev pooblastil občinskih redarjev

Redarjem nov zakon o pravilih cestnega prometa podaja dodatna pooblastila. Dodatno jim je dovoljen nadzor nad:

  • Območjem skupnega prometnega prostora v novem 31.a členu ZPrCP. Vozniki ne smejo ogrožati pešcev, slednji pa ne smejo ovirati voznikov. Globa za pešce ter kolesarje znaša 40 eurov, vozniki motornih vozil pa so ob prekršku lahko oškodovani za 120 eurov.
  • Približevanjem križišču in razvrščanje pred križiščem v 57. členu ZPrCP. Globa v višini 80 eurov.
  • Pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu v novem 97.a členu ZPrCP. Novi člen predpostavi, da določbe, ki veljajo za kolesarje veljajo tudi za voznike lahkih motornih vozil. Prav tako pa določi, da globa lažjega prekrška znaša 40 eurov, težjega pa 250 eurov.
  • Prepovedjo vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju, če bi zaradi gostote prometa ali ovire obstal na križišču tudi po spremembi svetlobnega znaka in oviral ali onemogočil promet vozil z leve ali desne. Globa v višini 80 eurov.

Razširitev pooblastil cestninskih nadzornikov

Razširjajo se tudi pooblastila cestninskih nadzornikov in sicer na preverjanje zimske opreme od 15. novembra do 15. marca, odstavke člena o avtocestah in hitrih cestah za nadzor nad vozili in pešci, ter dodelitev kazni kršiteljem. Prav tako pa bodo lahko nadzirali in oglobili napačno prometno signalizacijo.

Preizkušanje avtomatiziranih vozil

Avtomatizirana, samovozna ali avtonomna vozila so prihodnost. Tovrstna vozila temeljijo na vgrajenih sistemih, ki zaznavajo okolico ter samostojno upravljajo vozilo v prometu, brez posredovanja voznika.

Medtem, ko so podobni zakoni v drugih članicah Evropske unije prisotni že vrsto let, smo v Sloveniji temu priča šele sedaj. Predlog se osredotoča predvsem na ureditev območja preizkušanja avtomatiziranih vozil, mero prisotnosti voznika ter na posredovanje podatkov o stanju vozila v primeru trčenja. Zanimivo je, da je poudarjeno obvezno zavarovanje avtomatiziranih vozil ter njihovih potnikov. Prav tako pa na proizvajalce teh vozil polagajo obveščanje policije in prometno-informacijskega centra o morebitnih preizkusih.

Pristojnosti pooblaščenih oseb FURS-a

Tu se v zakonu pojavi problem, saj uradne osebe Finančne uprave opravljajo finančni nadzor na avtocestah in hitrih cestah, kjer pa nimajo dodatnih pooblastil. Sedaj se z predlogom dodajajo izjeme pooblaščencem Finančne uprave za parkiranje na in hojo po avtocesti ali hitri cesti.

Uporaba zaščitne kolesarske čelade

Zakon o pravilih cestnega prometa spreminja tudi uporabo zaščitne kolesarske čelade. Po novem zakonu, bodo med vožnjo, vozniki in potniki lahkih motornih vozil potrebovali čelado in sicer vse do dopolnjenega 18. leta starosti. Za kolesarje to velja že sedaj.

Države Evropske unije si glede tega niso povsem enotne. V mnogih državah uporabo zaščitne kolesarske čelade le priporočajo in ni obvezna do določenega dopolnjenega leta, kot je to pri nas.

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo

Raziskave so pokazale, da uporaba mobilnega telefona slabo vpliva na voznika med vožnjo. Ker se število uporabnikov veča, zavedanje o posledicah uporabe mobilnega telefona med vožnjo pa manjša, se zvišuje globa in število kazenskih točk za dotični prekršek. Nova globa bo znašala 250 eurov in 3 kazenske točke.

Varno prehitevanje

Dopolnjen bo tudi 51. člen ZPrCP o varnem prehitevanju. V člen se dodaja primerna bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov. Z vozili katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25km/h moramo pri prehitevanju držati bočno razdaljo vsaj 1,5 metrov.

Varnostni pas

Razširja in spreminja se 88. člen ZPrCP o prevozu oseb. Doslej, je bil zadrževalni sistem (otroški sedež) obvezen za vse otroke manjše od 150 centimetrov. Nova uveljavitev določa, da se otroci večji od 140 centimetrov in težji od 36 kilogramov morajo zavarovati z varnostnim pasom za odrasle.

Vožnja desno ob rdeči luči na semaforju

Velika sprememba se nam obeta na področju križišč. Tovrsten zakon ni novo odkritje in je v takšni ali drugačni obliki v uporabi v večini državah Evropske unije, ponekod v Združenih državah Amerike pa tak zakon uporabljajo že 50 let.

Novo pravilo določa, da je vozniku dovoljena vožnja desno v križišču, če je smer vožnje prosta in če je semaforju dodan prometni znak, za vožnjo desno, ob rdeči luči. Tak znak lahko spremlja tudi omejitev, ki dovoljuje zavoj le določeni vrsti vozila (kolo, motorno kolo, avtomobil, tovornjak, itd..).

Preberite tudi:

  • Kontrolni zdravstveni pregled – Vse informacije na enem mestu – Kontrolni zdravstveni pregled je urejen v Zakonu o voznikih (ZVoz-1) in v Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Pravilnik). V tem članku si najdete vse informacije na enem mestu o kontrolnih zdravstvenih pregledih in o pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ter o ostalih postopkih, kot os zahteva za izdajo zdravstvene dejavnosti in ugovor zoper zdravniško spričevalo.
  • Alkotest – Osnovni nasveti – Kaj storiti, ko vam policist odredi preizkus alkoholiziranosti oz. alkotest? – Osnovni nasveti – Zbrali nekaj pomembnih in uporabnih informacij, ki vam bodo pomagala pri odločitvah, kadar se znajdete v takšni situaciji.
  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Naj pogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer alkotest, ki je pokazal preveliko vsebnost alkohola v izdihanem zraku, ter vožnja pod vplivom drog.

Primerjava zakonov pri nas z zakoni drugod

Zaseg motornega vozila

V Sloveniji je pogoj za zaseg motornega vozila vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, odklonitev odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja, večja prekoračitev hitrosti, začasno odvzeto vozniško dovoljenje ter vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Podobne razloge za odvzem imajo tudi v državah kot so Francija, Italija, Madžarska. Izjemi sta Nemčija in Avstrija, kjer takšnih ukrepov ne izvršujejo. Izvršujejo pa dodelitve večjih denarnih kazni, v primerih ogrožanja življenja pa tudi zaporno kazen od 8 do 10 mesecev.

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo

Mobilni telefon lahko med vožnjo zamoti voznika, kar poveča možnost nesreče. Vse več držav se je začelo zavedati problemov, ki jih telefoni med vožnjo povzročijo. Najhujše ukrepe imajo v Italiji, kjer se denarne kazni gibajo med 161 in 646 evrov. Tovrstna kršitev vozniku prinese tudi 5 kazenskih točk, pri hujši kršitvi pa imajo pristojni organi možnost začasnega odvzema vozniškega izpita, ki traja od 15 dni do dveh mesecev.

Vožnja desno ob rdeči luči na semaforju

Ideja zavoja desno ob rdeči luči semaforja je najbolj razvita in uporabljena na območju Severne Amerike. Kot opisano prej, se v določenih državah Združenih držav Amerike tega zakona poslužujejo že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V Evropi se zavoj desno ob rdeči luči prvič pojavi v Vzhodni Nemčiji leta 1978, leta 1994 pa se je razširil na območje celotne Nemčije.

Podoben zakon, kot ga bomo imeli mi, je v uveljavi tudi v Litvi. Belgija in Francija to pravilo uporabljata le za kolesarje, ne pa tudi za motorna vozila. Medtem, ko veliko držav uporablja neko obliko tega zakona, se ideja še vedno razvija in bo v prihodnosti najverjetneje pogosteje v uporabi.

Presoja posledic, ki jih bo imel sprejem zakona

Poleg opisanih sprememb, pa so v predlogu opisane tudi predvidene posledice, ki jih ta nosi. Ocenjeno je, da ob sprejetju ne bo vplivov na gospodarstvo, socialno področje, dokumente razvojnega načrtovanja ter na postopke in poslovanje javne uprave in pravosodnih organov, kot tudi na stranke (voznike) javne uprave in pravosodnih organov. Predvidene spremembe so le na področju okolja, kjer naj bi uporaba avtomatiziranih vozil prispevala h kakovosti zraka, kot tudi k zmanjšanju števila prometnih nesreč s smrtnim izidom ali telesno poškodbo zaradi napačnega ravnanja človeka.

Končne misli

Predlog Zakona o pravilih cestnega prometa nam prinaša veliko pozitivnih stvari. Zanimivo je videti, da vlada poskuša modernizirati tako cestno prometni sistem, kot pravila, ki ga spremljajo. Upamo, da bo v prihodnje več tovrstnih pozitivnih sprememb.

Preberite si tudi:

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj