Voznik začetnik in odvzem vozniškega dovoljenja, odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je mogoča

Voznik začetnik in odvzem vozniškega dovoljenja – Vozniku začetniku ni mogoče odvzeti pravice do rehabilitacije v postopku o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, niti v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, samo zato ker je voznik začetnik.

Tako kot velja za vse ostale udeležence prometa mora sodišče svojo odločitev opreti na osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti po Zakonu o voznikih, ter za ugotovitev teh okoliščin lahko razpiše tudi narok.

Preberite tudi:

  • Kontrolni zdravstveni pregled – Vse informacije na enem mestu – Kontrolni zdravstveni pregled je urejen v Zakonu o voznikih (ZVoz-1) in v Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Pravilnik). V tem članku si najdete vse informacije na enem mestu o kontrolnih zdravstvenih pregledih in o pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ter o ostalih postopkih, kot os zahteva za izdajo zdravstvene dejavnosti in ugovor zoper zdravniško spričevalo.
  • Alkotest – Osnovni nasveti – Kaj storiti, ko vam policist odredi preizkus alkoholiziranosti oz. alkotest? – Osnovni nasveti – Zbrali nekaj pomembnih in uporabnih informacij, ki vam bodo pomagala pri odločitvah, kadar se znajdete v takšni situaciji.
  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Naj pogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer alkotest, ki je pokazal preveliko vsebnost alkohola v izdihanem zraku, ter vožnja pod vplivom drog.
  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Možnosti za uspeh – Izjemno pomembno je da se vsi predlogi vložijo pravočasno, saj voznik v primeru, da rok zamudi, lahko izgubi vse pravne možnosti, ki mu jih zakon omogoča. Predlog mora biti kvalitetno napisan…
  • Odvzem vozniške in postopek vrnitve – Po prejemu sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ali prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se morate prijaviti na zdravniški pregled…

Voznik začetnik in odvzem vozniškega dovoljenja

Višje sodišče v Ljubljani je v sklepu EPVDp 48/2018 zavzelo stališče da, kadar voznik začetnik izkaže pripravljenost izpolniti vse zahteve sodišča, kot so uspešno opravljen zdravniški pregled, izkazan kritični odnos do storjenih prekrškov, izkazan interes in obljuba, da prekrškov ne bo ponavljal, mu ni možno odreči rehabilitacije zgolj zaradi dejstva, da je bil mladi voznik in je prekrška storil kot voznik začetnik.

Preberite si tudi:

Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni samoumevna

Sodišče sicer v istem sklepu utemeljeno navaja, da odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni samoumevna ob predloženem (pozitivnem) spričevalu o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, vendar je nedvomno vsebina odločitve zdravnika merodajna za oceno osebnosti storilca kot voznika, pri čemer je zdravnik za storilca priporočal udeležbo v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, kar pa izkazuje, da po mnenju medicinske stroke za storilca ni potrebna težja obravnava.

Mnenje o predlagani rehabilitaciji za storilca s strani zdravnika, je potrebno upoštevati pri celovitem pregledu osebnosti storilca in v povezavi s preostalimi kriteriji, kot jih določa sedmi odstavek 202.d člena ZP-1, ko sodišče odloča o predlogu storilca za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Preberite si tudi:

  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Možnosti za uspeh – Izjemno pomembno je da se vsi predlogi vložijo pravočasno, saj voznik v primeru, da rok zamudi, lahko izgubi vse pravne možnosti, ki mu jih zakon omogoča. Predlog mora biti kvalitetno napisan, saj mora vsebovati vse zakonsko predpisane sestavine, predlogu pa morajo biti priloženi dokazi, ki nedvoumno dokazujejo vaše navedbe.
  • Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje – Na zaslišanju se morate sodniku predstaviti, kot vzoren državljan, ki spoštuje zakone in predpise. Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče upošteva predvsem osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek, okoliščine, v katerih je storil prekršek.

Preizkusna doba in ostale omejitve so pomembne za odločanje

Dejstvo, da bo voznik začetnik postavljen pred težak izziv, če bo ugodeno njegovemu predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ker mu lahko sodišče določi preizkusno dobo vse do 24 mesecev, znotraj tega časa ne bo smel storiti hujšega prekrška in bo moral izpolniti vse naložene obveznosti, prav tako pa še 2 leti po izteku preizkusne dobe ne bo imel nove možnosti za ponovno odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ima veliko težo pri odločanju o predlogu in je iz tega razloga tudi lahko zaključiti, da se lahko predlogu ugodi.

Preberite si tudi:

  • Prekršek v času preizkusne dobe, še je rešitev! – Ste storili prekršek v času preizkusne dobe v postopku, ki se začne z prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja? Še obstaja možnost, da obdržite vozniško dovoljenje, vendar je uspeh odvisen predvsem od okoliščin in teže samega prekrška, od vaše osebnosti in vašega življenja. Predvsem pa je odvisen od kvalitetno napisane pritožbe, oz. že od kvalitetno pripravljenega zagovora pri sodniku.

Vozniku začetniku ni mogoče odreči pravice do odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, le zato ker je voznik začetnik

Ob drugačni presoji listinskih dokazov (zdravniškega spričevala, zapisnika o zaslišanju storilca na naroku, izpisa iz evidence kazenskih točk in plačilnih nalogov), ter po upoštevanju kriterijev iz sedmega odstavka 202.d člena ZP-1, višje sodišče ocenjuje, da je pri vozniku začetniku podana pozitivna prognoza, pri čemer bo že morebitna daljša preizkusna doba storilca prisilila k temu, da se bo v bodoče izogibal prekrškov.

Pri tem je upoštevalo, da storilec razen obeh prekrškov, zaradi katerih mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozninskega dovoljenja kot vozniku začetniku, ni storil nobenega prekrška, da je iz plačilnih nalogov razvidno, da je storil dva različna prekrška (je sicer precej prekoračil dovoljeno hitrost vožnje, vendar pa je imel manjšo količino alkohola), da nima več statusa voznika začetnika (kot kažejo podatki njegovega vozniškega dovoljenja in izpisa iz evidence kazenskih točk), da ima kritičen odnos do prekrškov (kar kaže zapisnik o njegovem zaslišanju) in da v pritožbi izraža pripravljenost podrediti se vsem pogojem sodišča, ki mu bodo naloženi v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter nenazadnje, da je zdravnik specialist izdal pozitivno zdravniško spričevalo, ter priporoča le udeležbo v tečaju vame vožnje, predvsem pa, da storilcu zgolj zato, ker je bil v času storitve prekrškov voznik začetnik, še ni mogoče odreči pravice do pogojne odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Višje sodišče tako ugotavlja, da je storilcu potrebno omogočiti rehabilitacijo na tak način, da se ugodi njegovemu predlogu in se mu določi daljšo preizkusno dobo ter obveznosti, ki jih mora v danem roku izpolniti.

Preberite si tudi:

Voznik začetnik in odvzem vozniškega dovoljenja (Viri:)

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj