Odvzem vozila

Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila, globa, stranske sankcije, ter nasveti kako ravnati, če se znajdete v takšnem postopku

Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila je prekršek in stranska sankcija. Vožnja brez vozniškega dovoljenja je seveda prepovedana oz. ni dovoljena. Posledice vožnje brez vozniške so predvsem visoke globe, polek tega vas bodo na sodišču oskubili tudi za stroške postopka v obliki sodne takse. Vožnja brez vozniškega dovoljenja,

Če opaziš policijo - OPOZORI BRATA !!
Vir: Facebook (Če opaziš policijo – OPOZORI BRATA !!)

pa predvideva za stransko sankcijo tudi začasni odvzem motornega vozila, dodatno globo in dodatne stroške postopka (sodna taksa). V kolikor boste vozilo želeli dobiti vrnjeno pa boste morali poiskati tudi strokovno pomoč za izdelavo zahteve za izročitev začasno zaseženega vozila.

V kolikor je to vozilo vaše boste z vrnitvijo lahko imeli več težav, kot v primeru, da gre za odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila. Ker imajo sodišča funkcijo predvsem obsojanja kršiteljev in odvzema lastnine, bodo storili vse in še več, da tega vozila ne boste dobili vrnjenega. Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila je ena izmed najpogostejših kršitev, saj vedno več ljudi ostaja brez vozniškega dovoljenja.

Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila

Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju. To pomeni, da je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil, je telesno in duševno zmožen za vožnjo vozil in da ne uporablja vozniško dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik.

Globe za vožnjo brez vozniškega dovoljenja

Z globo 40,00 EUR vas bodo kaznovali, če se boste vozili z vozniškim dovoljenjem, kateremu je potekla veljavnost, kadar je pogoj za podaljšanje veljavnosti ni predložitev veljavnega zdravniškega spričevala ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika začetnika.

Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ni telesno in duševno zmožen za voziti ali ne uporablja pripomočkov za vožnjo (očala…).

Vožnja pod vplivom alkohola, globa in kazenske točkeZ globo 1.000,00 EUR bo kaznovan voznik, ki vozi vozilo v času, ko mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje ali mu je začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Vozniku se izreče tudi dodatnih 18 kazenskih točk. Enaka kazen čaka voznika, ki vozi v času ko ne sme ponovno dobiti vozniškega dovoljenja, ali ko se mu izvršuje sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja v Republiki Sloveniji.

Nasveti, kadar se znajdete v takšni situaciji

Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila je zelo pogosta kazen in stranska sankcija, zato smo pripravili nekaj bistvenih nasvetov, kadar se znajdete v takšni situaciji.

Policistom ne kažite vozniškega dovoljenja, če je neveljavno

Z globo 500,00 EUR se kaznuje voznik, ki se izkazuje z vozniškim dovoljenjem, ki je prenehalo veljati. Vozniško dovoljenje se odvzame na kraju, kjer ste storili prekršek in in se pošlje upravni enoti, ki vozniško dovoljenje izdala.

Ne posojajte vozila osebam brez vozniškega dovoljenja

Z globo 500,00 EUR se kaznuje oseba, ki da motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti takega vozila.

Stroški postopka - Sodna taksa

Na podlagi Zakona o sodnih taksah bo kršitelj moral plačati tudi stroške postopka t.j. sodna taksa po tarifni številki 8111 v višini 10% zneska globe.

Primer; Peljali ste vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ter policistu izročili neveljavno vozniško dovoljenje:

Izrečena globa 500,00 EUR + 500,00 EUR = 1000,00 EUR * 10% = 100,00 EUR (sodne takse)

4 KOMENTARJI

  1. […] Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvijami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju. To pomeni, da je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil, je telesno in duševno zmožen za vožnjo vozil in da ne uporablja vozniško dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik. […]

  2. […] Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila – Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju. To pomeni, da je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil, je telesno in duševno zmožen za vožnjo vozil in da ne uporablja vozniško dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik. […]

  3. […] Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila – Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju. To pomeni, da je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil, je telesno in duševno zmožen za vožnjo vozil in da ne uporablja vozniško dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik. […]

  4. […] Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila – Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju. To pomeni, da je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil, je telesno in duševno zmožen za vožnjo vozil in da ne uporablja vozniško dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik. […]

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj