Predlog novega zakona o prekrških, ki prinaša slabe in dobre novosti

Na portalu RTV SLO so zapisali, sicer brez vira, da naj bi se 16. septembra končala obravnava novega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki obeta kar nekaj dobrih sprememb za državljane. Predvsem takšne, ki se bodo dejansko poznale tudi na naših denarnicah in ne samo na papirju.

Nov zakon o prekrških prinaša dobre in slabe spremembe!

Plačevanje na obroke

Predlog novega Zakona o prekrških bo še vedno dovoljeval, da kazen oz. globo plačate na obroke. Zakon o prekrških predvideva možnost obročnega plačila do enega leta, kjer je najmanjši obrok 20,00 EUR in 200,00 za podjetja in samostojne podjetnike.

Ukinjen uklonilni zapor

Novost v zakonu o prekrških je tudi ukinitev uklonilnega zapora za tiste, ki kazni oz. globe niso mogli poravnati zaradi slabega finančnega stanja. Novost je prenešena iz odločbe ustavnega sodišča U-I-12/12-22, z dne 11. 12. 2014, ki je decembra lani (2014) razsodilo da je omenjena določba v neskladju z Ustavo RS in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČB).

Nižja enotna kazen za več prekrškov

Voznik ki je z enim dejanjem ali večjimi storil več prekrškov, mu lahko sedaj sodišče izreče enotno kazen, ki je seštevek vseh kazni, vendar ne sme presegati dvakratne največje mere posamezne vrste sankcije po tem zakonu. Po novem pa ne bo enotna globa smela presegati samo največje mere posamezne vrste sankcije po tem zakonu.

Ukinitev polovičke, pozdravljene tretinke

Vsak državljan RS se je vsaj že enkrat srečal s prekrškovnimi organi in prejel plačilni nalog. Po trenutno veljavnem zakonu o prekrških je predvideno, da lahko v roku 8 dni po pravnomočnosti sklepa ali odločbe plačamo samo polovičko kazni. Predlog novega Zakona o prekrških naj bi po novem predvideval plačilo tretinke (1/3) če plačamo v roku 8 dni od prejema plačilnega naloga in plačilo dveh tretink (2/3) če plačamo v roku 8 dni po pravnomočnosti plačilnega naloga.

Odvzem vozniškega dovoljenja

Predlog zakona za voznike, ki jim bo odvzeto vozniško dovoljenje v postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kar tri leta ne bo mogel predlagati odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Slednja določba je za enkrat še dokaj nejasna.

Predobravnavni narok za podjetja

Nov zakon o prekrških bo za podjetja prinesel novo spremembo, to je predobravnavni narok, ki kršilcem daje možnost, da v zameno za priznanje krivde prejmejo nižjo globo od najnižje predpisane. Po novem je predvideno tudi senatno sojenje na prvi stopnji s tremi sodniki iz različnih področji.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj