Začasen odvzem vozniške in prepoved nadalnje vožnje

Najpogostejši vzrok, da policist vozniku izreče kazen prepovedi nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja, je psihofizično stanje voznika in prehitra vožnja. Policist v Republiki Sloveniji sme in tudi bo vsakemu vozniku odredil preizkus z alkotestom, tudi če le ta ne kaže nobenih vidnih znakov alkoholiziranosti.

Policist bo vsakomur odredi alkotest, brez da bi voznik kazal očitne znake alkoholiziranosti…

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenjaOdvzem vozniške in prepoved vožnje

Glavni vzroki za začasno odvzem vozniškega dovoljenja so:

… prehitra vožnja ….

… vožnja pod vplivom alkohola …

… vožnja pod vplivom drog …

Zakaj odvzem vozniške in prepoved vožnje ?

Če policist ugotovi, da ima voznik v organizmu več alkohola, kot je z zakonom dovoljeno (več kot 0,0 ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), mu lahko izda plačilni nalog in stransko sankcijo kazenske točke. Kadar pa voznik to mejo bistveno prekorači, kar ima za poledico 18 kazenskih točk, pa mu policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzame vozniško dovoljenje. Podobno velja za voznike, ki vozijo pod vplivom prepovedanih drog, saj ima to dejanje za poledico prav tako 18 kazenskih točk, kar pomeni prepoved vožnje in začasni odvzem vozniškega dovoljenja.

Vozniško dovoljenje, ki je bilo začasno odvzeto zaradi zgornjih razlogov, se vrne po postopku o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki se začne s predlogom za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenje se vam lahko na predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja!

Policisti pa vam lahko izrečejo kazen prepoved vožnje in začasni odvzem vozniškega dovoljenja tudi v primerih, ko je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana voznikova sposobnost za vožnjo, če voznik ne uporabljapredpisanih pripomočkov (očala, kontaktne leče…), če vozi v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v vozniško dovoljenje in če prekorači čas trajanja vožnje oziroma ne izkoristi predpisanega počitka. V teh primerih se vozniku vrne vozniško dovoljenje, ko prenehajo razlogi za odvzem.

Zahteva za izročitev začasno zaseženega vozila

4 KOMENTARJI

  1. […] Začasni odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje motornega vozila začne učinkovati z vročitvijo sklepa in velja za čas, dokler traja postopek, vendar najdlje za toliko časa, kot je določeno po Zakonu o voznikih (v nadaljevanju ZVoz) za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja, in se izvrši z vpisom v evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Če bo storilcu pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, traja začasni odvzem do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma do odločitve o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. […]

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here