Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške) se praviloma vloži skupaj s predlogom za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in s predlogom za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške) se lahko vloži tudi kasneje, vendar se s tem samo zavlačuje postopek po nepotrebnem, ter višajo stroški sodišča.

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške)

O stroških postopka oz. drugače rečeno sodni taksi v postopku vrnitve začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja smo se razpisali že v članku “Odvzem vozniškega dovoljenja, sodna taksa“, ki vam ga tudi priporočamo prebrati, saj zajema osnove in v članku “Prekrški, Sodna taksa, Strošek postopka“, kjer smo opisali tudi nekaj o oprostitvi plačila stroškov postopka oz. sodne takse.

Oprostitev plačila stroškov postopka; Sodba, Sklep (velja tudi za Odločbo o prekršku)

Sodišče za oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse izda samostojen sklep ali vas oprosti plačila stroškov postopka v samem sklepu ali odločbi, ki jo prejmete kot odgovor na vašo vlogo (predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja).

Kdo je upravičen do oprostitve plačila stroškov postopka

Sodišče predlagatelja v celoti oprosti plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (804,36 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Do celotne oprostitve plačila stroškov postopka upravičena stranka, ki izpolnjuje materialne pogoje za prejemanje redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč in prejemnike socialno varstvenih prejemkov (denarno socialno pomoč, otroški dodatek,…)

Sodišče stranki oprosti plačilo stroškov postopka, če bi bila s takojšnjim plačilom ali takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama in njeni družinski člani.

Rok za vložitev predloga za oprostitev plačila stroškov postopka

Sodišče oprostiti kršitelja povrnitve stroškov postopka, razen nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika, če ta vloži predlog za oprostitev plačila stroškov postopka tekom postopka ali najkasneje preden postane zadeva pravnomočna. To je 8 dni po prejemu sklepa, sodbe ali odločbe o prekršku.

Kadar se te okoliščine ugotovijo po pravnomočnosti sklepa, sodbe ali odločbe o prekršku, sodišče o tem izda poseben sklep, kjer lahko stranka v postopku v zgoraj navedenih rokih vloži predlog za oprostitev plačila stroškov postopka.

Sodišče na predlog odgovori s posebnim sklepom, kjer predlagatelja oprostiti  plačila stroškov postopka v kolikor izpolnjuje pogoje. Če teh pogojev ne izpolnjuje predlog zavže ali zavrne, ter predlagatelju določi plačo dodatne sodne takse za ta sklep. Po zakonu o sodnih taksah pa lahko predlagatelj Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka vloži najpozneje do izteka roka za plačilo globe.

Pomembno obvestilo za tiste, ki so vam odpustili plačilo stroškov postopka:

to se pri nas dogaja pogosto!

skranjujte sklepe in odločbe

Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100%
Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100%

Pri tem postopku vas opozarjamo, da kadar prejmete sklep o oprostitvi plačila stroškov postopka oz. sodne takse, vam takse ni potrebno plačati. Svetujemo vam, da si te dokumente shranite. Glede na to, da vam lahko skupaj s sklepom o oprostitvi plačila stroškov postopka, izdajo in pošljejo tudi plačilni nalog. V takšnem primeru se vam lahko v naslednjih 5 letih zgodi, da boste s strani FURS-a prejeli izvršbo za stroške postopka oz. sodno takso. Takrat boste te dokumente potrebovali, da boste FURS-u dokazali, da zneska niste dolžni plačati.

Zakon sodnih taksah

  • 8111 – Izrek globe – 10 odstotkov zneska globe (najmanj 40 EUR in največ 10.000 EUR)
  • 8112 – Izrek opomina – 30,00 EUR
    8113 – Izrek vzgojnega ukrepa – 30,00 EUR
  • 8114 – Izrek ene ali več stranskih sankcij (taksa po tarifni številki 8111, 8112 ali 8113 se poviša za dodatnih) –  50,00 EUR
  • 8115 – Odpustitev globe in drugih sankcij – 20,00 EUR
  • 8401 – Taksa zaradi krivdne povzročitve preložitve dejanja v postopku o prekršku – 50,00 EUR
  • 8404 – Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ali sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali sklep o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja – 30,00 EUR
  • 8405 – Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sodbo ali sklep, s katerim se zavrne ali zavrže ugovor zoper sodbo, izdano v skrajšanem postopku – 30,00 EUR

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj