Sodišča so po nekaj letih izvajanja Zakona o prekrških v povezavi z prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, pričela vzorno obveščati voznike o možnostih, ki jih imajo, ko dosežejo ali presežejo 18 kazenskih točk. Nepoznavanje Obvestilo voznikuprava na tem področju je namreč bil glavni razlog, da je marsikateri voznik ostal brez vozniškega dovoljenja, saj ni vedel, da je možna odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in da tako lahko vozniško dovoljenje obdržijo.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Sodišča so pred kratkim pričela prilagati sklepu o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja obvestilo, kjer na razumljiv in jasen način voznika obvestijo o postopku s Predlogom za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, kaj s tem predlogom voznik doseže, o nalogah, ki jih mora voznik izpolniti in o posledicah neizpolnitve teh nalog. obvestilo se glasi nekako takole:

Obvestilo

Rok za vložitev predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Z navedeno pošiljko ste prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Iz obrazložitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja izhaja, da imate pravico v 15 dneh po pravnomočnosti oziroma od dneva vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je odločilo o sankciji (sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja postane pravnomočen v osmih dneh po prejemu sklepa, če ne boste vložili pritožbe), pravico vložiti pisni predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Omejitve in naloge, ki jih morate izpolniti po prejemu ugodilnega sklepa

To pomeni, da se vam sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne bo Obvestilo voznikuizvrševala, če v času od 6 de 24 mesecev, torej v preizkusni dobi, ki jo bo določilo sodišče, odločilo s sklepom, ko bo prejelo vas pisni predlog za odložitev izvršitve sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega, ne boste storili hujšega prekrška, kot ga določa Zakon o pravilih cestnega prometa (za katerega je predpisana globa najmanj 300 eurov in 3 kazenske točke) in da boste izpolnili obveznosti, ki bodo določene v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kaj se zgodi če predloga ne vložite, ali ga vložite prepozno

Glede na navedeno vas opozarjamo, da morate sodišču v zgoraj navedenem roku predložiti pisni predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, da bo lahko sodišče odločalo o njem, sicer bo morale sodišče v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja začeti s postopkom izvrševanja sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kaj morate obvezno predlogu priložiti

Če boste podali predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja morate predložiti tudi zdravniško spričevalo (poseben obrazec), ki ga boste prejeli na podlagi kontrolnega zdravstvenega pregleda pri pooblaščeni organizaciji, kot izhaja iz druge priloge.

Na kaj pa vas sodišče ne opozori

Tu pa nastane težava, saj sodišče v obvestilu ne opozori voznika, da mora k predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priložiti tudi druge dokaze, na podlagi katerih se sodišče potem odloči ali je za varnost v cestnem prometu nujno potreben izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali ne.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj