Prekrški, Sodna taksa, Strošek postopka

Sodna taksa je strošek sodnega postopka, ki nastane v prekrškovnem postopku, ali z vložitvijo pravnega sredstva, ali z izrekom same globe in je opredeljen je v 143. členu Zakona o prekrških.

5
5243
sodišče

Kaj je sodna taksa?

Sodna taksa je strošek sodnega postopka, ki nastane v prekrškovnem postopku, ali z vložitvijo pravnega sredstva, ali z izrekom same globe in je opredeljen je v 143. členu Zakona o prekrških. Pogoji za odmero, rok in način plačila je opredeljen v Zakonu o sodnih taksah (ZST). V prekrškovnem postopku je sodna taksa odmerjena že na sami odločbi ali sklepu, lahko pa jo odmeri tudi sodišče v sodbi, takrat pošljejo zraven poziv za plačilo sodne takse.

Prekrški, Sodna taksa, Strošek postopka

Sodna taksa je predvidena v Zakonu o sodnih taksah za redne sodne postopke. To pomeni, da se sodnih taks ne plačuje, če se postopek o prekršku konča z izdajo plačilnega naloga. Oddelek za prekrškeObveznost za plačilo sodne takse torej nastane kadar se postopek o prekršku konča z izdajo sodbe oz. sodbe v imenu ljudstva. Obveznost za plačilo sodne takse nastane tudi z vložitvijo pravnega sredstva (zahteva za sodno varstvo, pritožba, ugovor…).

Sodna taksa v rednem sodnem postopku za izdajo globe

V rednem sodnem postopku, vam sodišče odmeri sodno takso za izdajo globe, ki se odmeri v višini 10 % (odstotkov) od zneska globe (tarifna številka 8111), vendar najmanj 40,00 EUR in največ 10.000,00 EUR (kar je absurd slovenskih razsežnosti).

Redni sodni postopek je praviloma namenjen najhujšim prekrškom (ker hujši prekršek je skoraj vsak po definiciji Zakona o prekrških oz. približno 95% vseh prekrškov, ki so navedeni v tem zakonu). Najhujši prehrški imajo največkrat predpisano tudi stransko sankcijo kazenske točke (lahko tudi začasni odvzem vozniškega dovoljenja, začasni odvzem vozila…), takrat vam bo sodišče odmerilo dodatno sodno takso 50,00 EUR (tarifna številka 8114).

Primer izračuna sodne takse pri odvzemu vozniškega dovoljenja

Primer: Zavrnitev preizkusa alkoholiziranosti voznika, 1.200,00 EUR globe in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Izračun:

  • globa 1.200,00 EUR * 10% = 120,00 EUR
  • 18 kazesnkih točk = 50,00 EUR
  • SKUPAJ: 170,00 EUR

V teh primerih, ki se praviloma končajo z izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, boste naknadno prejeli še plačilni nalog za plačlilo sodne takse za izdajo tega sklepa v višini 30,00 EUR (tarifna številka 8406).

Oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse

Okrajno sodišče v Celju
Okrajno sodišče v Celju

Zakon o prekrških predvideva za socialno ogrožene ljudi tudi oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse. Praviloma mora predlagatelj zahtevati oprostitev plačila sodne takse, predno le-ta nastane, vendar se je v Sloveniji izoblikovala sodna praksa, ki pravi da se lahko oprostitev plačila sodne takse zahteva tudi po tem, ko je le ta odmerjena. Kadar predlagatelj vlaga predlog za ioprostitev plačila sodne takse, mora sodišču dokazati, da je  njegovo finančno stanje slabo, sicer sodišče predlog zavrne.

V pomoč pri vlaganju predloga za oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse, so vam lahko naslednji dokumenti:

Vir: http://www.mp.gov.si

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

5 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here