FURS ali Finančna uprava RS je pristojna za izterjavo davčnih obveznosti in drugih obveznosti, ki niso davčne

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB4) ureja davčne izvršbe, kot tudi izvršbe po izvršilnih naslovih, ki izhajajo iz obveznosti drugih javnih ustanov, kot so policija, inšpekcija, občine, upravne enote…

odlog, zadržanje in ustavitev davčne izvršbe

Opomin pred davčno izvršbo - FURS

Postopek se začne na predlog organa, ki je izdal izvršilni naslov na podlagi odločbe, sklepa, plačilnega naloga ali druge listine, opremljene s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda organ, pristojen za odmero te obveznosti oziroma predlagatelj izvršbe.

Odlog davčne izvršbe

Davčni organ ali drug pristojni organ lahko pred začetkom davčne izvršbe dolžniku dovoli odlog ali obročno plačilo davka, kar pomeni, da se davčna izvršba odloži za čas odloga ali obročnega plačila.

Obveznosti, ki jih davčni organ oz. FURS izterjuje od drugih organov, jih lahko davčni organ odloži, vendar mora o zahtevi odločiti organ, ki je izdal izvršilni naslov oz. je vložil predlog za izvršbo pri davčnem organu.

Zadržanje davčne izvršbe

Davčni organ lahko s sklepom zadrži že začet postopek davčne izvršbe, če je dolžniku dovoljen odlog ali obročno plačilo davka ali do vročitve odločbe oz. sklepa o pritožbi, kadar je vloženo pravno sredstvo (pritožba zoper sklep o izvršbi, ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi).

Ustavitev davčne izvršbe

Davčna izvršba se lahko delno ali v celoti ustavi, kadar je davek plačan, kadar se davčna izvršba opravi proti nekomu, ki ni dolžnik, garant, ali porok, kadar predlagatelj izvršbe umakne izvršilni naslov, če je izvršilni naslov spremenjen, odpravljen ali razveljavljen, če je terjatev zastarala, ali če davek ugasne na drug način.

Najpogostejši pritožbeni razlogi

Naj pogostejši vzrok za vložitev pravnega sredstva v postopku davčne izvršbe na prenovljeni Finančni upravi RS ali FURS so zastaranje terjatve, ker je bila terjatev že poravnana, ali ker terjatev še ni izvršljiva.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj