Kontrolni zdravstveni pregled je urejen v Zakonu o voznikih (ZVoz-1) in v Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Pravilnik). Namenjen je voznikom, ki jim je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali so dosegli ali presegli 18 kazenskih točk in jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Obveščamo vse bralce, da je dne 18.06.2019 bil objavljen popravek Zakona o voznikih, po katerem lahko kandidati opravljajo kontrolni zdravniški pregled pri katerikoli zdravstveni ustanovi, ki je pooblaščena. Na kontrolni zdravniški pregled se lahko naročite v zdravstveni ustanovi, ki je na tem spisku: Pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Kontrolni zdravstveni pregled, Zakon o voznikih in Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

Zakon o voznikih ureja kontrolne zdravniške preglede v XI. poglavju “Zdravstveni pregledi voznikov”. Namen pregleda je ugotavljanje ali je voznik motornega vozila telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila.

Kontrolni zdravstveni pregled

Kontrolni zdravstveni pregled se opravi na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik. Tu je vredno opozoriti, da morate praviloma sami poklicati osebnega zdravnika in od njega zahtevati, da posreduje zdravstveno dokumentacijo na medicino dela, prometa in športa, kjer ste se naročili na kontrolni zdravniški pregled.

Če na podlagi pregleda ni mogoče ugotoviti telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornih vozil, pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti pred izdajo zdravniškega spričevala napoti kandidata na pregled še k drugemu zdravniku specialistu ali psihologu. V primerih, kadar oseba opravlja kontrolni zdravstveni pregled zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog pa pregled pri psihologu obvezen.

Tudi v tem primeru lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti pridobi podatke o prekrških, kaznivih dejanjih na področju prometa, prometnih nezgodah in podobno.

Pomembno je vedeti, da mora pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti ne glede na to ali ste sposobni ali ne vedno samostojno in po uradni dolžnosti obvestiti upravno enoto, ki vam na podlagi tega lahko vozniško dovoljenje odvzame ali vas pozove, da se omejitve vpišejo v vozniško dovoljenje.

Za voznike, ki jim je bilo na podlagi zdravniškega spričevala, s katerim je ugotovljeno, da zdravstveno stanje le v eni točki ni v skladu z merili, opravi zdravstveni pregled predvsem v delu, ki se nanaša na oceno zdravstvenega stanja iz navedene točke.

Kandidat mora izpolniti tudi Izjavo zdravstvenem stanju kandidata/-ke za voznika/-co in voznika/-ce.

Nesposobnost Zdravstvenih domov zahtevati zdravstveno dokumentacijo, ki jo potrebujejo zaradi kontrolnega zdravniškega pregleda 

Zaradi omenjene nesposobnosti zahtevati zdravstveno dokumentacijo, ki jo potrebujejo zaradi kontrolnega zdravniškega pregleda, smo za to, da vam olajšamo delo, sestavili dopis za zdravstveni dom vašega osebnega zdravnika, ki ga izpolnite in s priporočeno pošto s povratnico pošljete na naslov zdravstvenega doma, kjer imate svojega osebnega zdravnika.

Zdravniško spričevalo

Po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu izvajalec zdravstvene dejavnosti izda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil za posamezne kategorije. Tu je potrebno opozoriti, da ko prejmete zdravniško spričevalo preverite, da so res vpisane vse kategorije, ki ste jih imeli vpisane v vozniškem dovoljenju. V zdravniško spričevalo pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti navede tudi ustrezen program, ki se ga mora udeležiti oseba, to je, edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, standardni program zdravljenja odvisnosti ali varno vožnjo.

Zdravniško spričevalo lahko uveljavljate na sodišču in pri zdravstvenih ustanovah samo če je izvid ni starejši od 3 mesecev!

Zdravniško spričevalo izdano z omejitvami

Če je kandidat za voznika začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila oziroma mu je pravica za vožnjo motornega vozila omejena na določen čas (3 ali 6 mesecev, ter 1, 2, 3 ali 5 let) ali za posamezne kategorije, mora izvajalec zdravstvene dejavnosti v zdravniško spričevalo navesti obdobje omejitve. Če opravljate ponovni zdravstveni pregled več kot 30 dni pred potekom obdobja omejitve, se zdravniško spričevalo ne bo upoštevalo!

Pred tem datum pa lahko voznik kandidat opravi ponovni zdravniški pregled, le pred posebno zdravstveno komisijo. več o tem bo napisanega v nadaljevanju.

Obseg kontrolnega zdravstvenega pregleda

Kontrolni zdravstveni pregled obsega pregled osnovne zdravstvene dokumentacije kandidata za voznika, ki jo vodi osebni zdravnik, ter klinični pregled, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih funkcij za vožnjo motornih vozil. Podrobne je celoten postopek opisan v prilogi, ki je sestavni del pravilnika:

Če na podlagi kontrolnega zdravstvenega pregleda zdravnik ne more sam ugotoviti telesne in duševne zmožnosti kandidata za voznika ali če je to določeno v Merilih za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti lahko zahteva izvid zdravnika specialista oftalmologa (okulista), ki je opisan v prilogi Usmerjen izvid oftalmologa glede sposobnosti za vožnjo:

Zdravnik lahko zahteva tudi izvid zdravnika druge specialnosti oziroma psihologa, usmerjen v ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za vožnjo motornega vozila oz. usmerjen izvid, ki zajema dodatne diagnostične preiskave in/ali praktični preizkus vožnje pri organizaciji, ki izvaja programe usposabljanja z ustrezno prilagojenimi vozili, v skladu z zakonom. Tu država oz. zakonodajalec, ni predpisal točnih navodil in je izvajalcem pustil proste roke za obravnavo! Razen da mora psiholog biti univerzitetni diplomiran psiholog, ki ima opravljen strokovni izpit in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju medicine prometa.

Če zdravnik specialist ob pregledu ali na podlagi izvida psihologa sumi, da gre pri kandidatu za voznika za odvisnost od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, mora kandidat za voznika opraviti še zdravstveni pregled, ki ga opravi zdravnik specialist s področja zdravljenja odvisnosti.

Kandidat za voznika, pri katem obstaja sum na sindrom obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanostjo, zdravnik specialist skupaj s kandidatom za voznika izpolni Vprašalnik za presojanje sindroma obstruktivne apneje v spanju.

Izročitev zdravniškega spričevala

Zdravniško spričevalo, s katerim je ugotovljena zdravstvena sposobnost ali nesposobnost kandidata za voznika izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, pošlje v treh dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu.

Ugovor zoper zdravniško spričevalo

Kandidat za voznika, ki se ne strinja z zdravniškim spričevalom o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil iz tega zakona, lahko v roku 15 dni od vročitve zdravniškega spričevala zahteva ponovni zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo, ki po opravljenem zdravstvenem pregledu izda zdravniško spričevalo. Mnenje komisije je dokončno.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora ugovor z vso zdravstveno dokumentacijo v treh dneh od prejema ugovora posredovati komisiji. Komisija celovito oceni telesno in duševno zmožnost kandidata za voznika v 30 dneh od prejema ugovora in izda zdravniško spričevalo in ga mora poslati tistemu, ki je ugovor poslal.

2 KOMENTARJI

  1. Obveščamo vse bralce, da je dne 18.06.2019 bil objavljen popravek Zakona o voznikih, po katerem lahko kandidati opravljajo kontrolni zdravniški pregled pri katerikoli zdravstveni ustanovi, ki je pooblaščena.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj