Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti so zadnje čase vse pogostejša tema različnih razprav. Vožnja pod vplivom kokaina je seveda strogo prepovedana in sankcionirana z globo 1.200,00 EUR in izrekom stranske sankcije 18 kazenskih točk, ki pa ima za posledico najprej začasni odvzem vozniškega dovoljenja in kasneje prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom Kokaina in Metabolitiov

Sodno izvedeniška stroka je pojasnila povezavo med kokainom in njegovimi metaboliti metilekgonin in benzoilekgonin. Kokain je alkaloid, ki ga pridobivajo iz listov rastline koka (Erythroxylon coca) in se na tržišču pojavlja v obliki baze ali hidroklorida. Kokain deluje stimulativno na osrednji živčni sistem.

Glavni metabolit kokaina je benzoilekgonin, v manjši meri pa nastaneta metilekgonin in ekgonin. Vsi trije našteti metaboliti so farmakološko neaktivni. Kokain ima kratko razpolovno dobo, okoli ene ure, zato ga je mogoče v krvi zaznati približno 4 do 6 ur po uživanju, pri večjih dozah tudi do 12 ur. Benzoilekgonin ima daljšo razpolovno dobo od kokaina (okoli 6 h) in se pojavlja v krvi tudi do 48 ur po uživanju. Razpolovna doba metilekgonina je okoli 4 h.

Preberite si tudi:

 • Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – Postopek se lahko začne samostojno (ko voznik doseže ali preseže 18 KT) ali pa je nadaljevalni postopek, po postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja (kadar voznik doseže ali preseže 18 KT z enim prekrškom ali če stori prekrek v steku in skupaj doseže ali preseže 18 KT).
 • Voznik začetnik in odvzem vozniškega dovoljenja – Vozniku začetniku ni mogoče odvzeti pravice do rehabilitacije v postopku o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, niti v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, samo zato ker je voznik začetnik.

Kromatografska metoda z masnospektrometrično detekcijo

V obravnavnem primeru je bila za preiskavo krvi uporabljena kromatografska (Kromatografija) metoda z masnospektrometricno detekcijo (GC-MS, LC-MS/MS), ki omogoča zanesljivo identifikacijo prisotnih substanc na osnovi njihovih tipičnih masnih spektrov in značilnih retencijskih časov. Prisotnost metilekgonina in benzoilekgonina v krvi je torej mogoče izključno pripisati uživanju droge kokain.

Preberite si tudi:

 • Vrnitev vozniškega dovoljenja – Sodišče ugodi predlogu, če na podlagi zdravniškega spričevala, narave in pomena očitane kršitve, osebnosti obdolženca, njegovega prejšnjega življenja in drugih okoliščin oceni, da začasen odvzem ni nujno potreben.
 • Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (odvzem vozniške) – Odvzem vozniškega dovoljenja za seboj prinese tudi tudi dodatne stroške t.i. stroške postopka oz. sodno takso, ki je urejena v Zakonu o sodnih taksah v poglavju Posebne takse v postopku o prekrških.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti

V obravnavanem primeru torej ni dvoma o tem, da je obdolženi užival kokain, ni pa mogoče ugotoviti, ali je bil kokain prisoten v krvi obdolženega v času vožnje oz. v času policijske kontrole. Razlog temu je kratka razpolovna doba kokaina in dolg časovni interval med dogodkom in odvzemom krvi, kar tri ure in 9 min. Interval je dovolj dolg, da bi se lahko koncentracija kokaina v krvi že znižala pod rutinsko mejo zaznave kromatografskih metod. Torej možnosti prisotnosti kokaina v krvi v času prometne kontrole ni mogoče izključiti, niti jo je mogoče zanesljivo potrditi. V kolikor obdolženi ni redni uživalec kokaina in ga je uporabil enkratno, pa je iz prisotnosti metabolitov v krvi mogoče sklepati, da se je to zgodilo v zadnjem dnevu.

Preberite si tudi:

 • Odvzem izpita – Promet je lahko zelo nepredvidljiv. Zaradi tega, se lahko kaj hitro ujamemo v situaciji, katere nismo načrtovali. Eden izmed takšnih dogodkov je odvzem izpita.
 • Odvzem vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje – Rešitev, v kolikor je to izrecno na vabilo napisano je, da se v roku 8 dni od prejema vabila vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, kjer moramo sodišču posredovati vse podatke na podlagi katerih lahko sodišče brez vašega zaslišanja odloči.

Sodna praksa - Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti

Zakon o pravilih cestnega prometa vzpostavlja zakonsko domnevo, da je pod vplivom mamil voznik, pri katerem se s strokovnim pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu. Vendar pa zgolj dokaz prisotnosti metabolita kokaina, kot je benzoilekgonin v urinu, ne more biti merilo za ocenjevanje zmanjšane sposobnosti obdolženca za vožnjo v času, ko so ga policisti na cesti ustavili.

Splošno znano je namreč, da se mamila (odvisno od vrste, načina vnosa v telo, količine, pogostosti jemanja) zadržujejo v organizmu še dolgo po zaužitju, tudi po času, ko njihov učinek že izzveni. Kot je bilo že večkrat povedano v podobnih primerih, prisotnost teh snovi ali njihovih metabolitov v urinu dokazuje le uživanje določene vrste mamila ali zdravila v nekem času in prisotnosti teh snovi v urinu ni mogoče vedno povezovati z zmanjšanjem psihofizičnih sposobnosti za vožnjo. Šele prisotnost takšnih snovi v krvi je lahko zanesljiv dokaz, da je oseba pod njihovim vplivom.

Preberite si tudi:

 • Kako izgleda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja? – Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja je sestavljen iz prve strani, kjer praviloma na 1. strani vsebuje osnovne podatke o sodišču, sodniku, kršitelju, osnovne podatke o vrsti postopka, ter datum. Nadalje vsebuje dejstva o tem kaj je sodišče odločilo (sklenilo), obrazložitev, pravni pouk in navodila kako napisati Predlog o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.
 • Začasni odvzem vozniške osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje – Višje sodišče v Ljubljani je dne 25.10.2013 v sklepu PRp 755/2013 za vzelo stališče in razsodilo, da začasni odvzem vozniške osebi, ki poseduje tuje vozniško dovoljenje, ni dovoljen oz. zakonit, ker niso izpolnjeni pogoji za začasni odvzem vozniškega dovoljenja po Zakonu o prekrških (ZP-1). Namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju RS in mu torej vozniška ne preneha veljati, tako ima tujec še vedno veljavno tuje vozniško dovoljenje, le uporabljati ga ne sme na območju RS. Kot novo prakso pa slovenska sodišča uvajajo možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi za lastnike tujih vozniških dovoljenj.

Rešitev za vaše začasno odvzeto vozniško dovoljenje je strokovni pregled in sodno izvedeniško mnenje

Rešitev za vaše začasno odvzeto vozniško dovoljenje je strokovni pregled in sodno izvedeniško mnenje. Tako predlagamo vsem voznikom, če ste uživali kokain in niste več pod njegovim vplivom, da se odločite za strokovni pregled na mestu odvzema. Na podlagi rezultatov toksikološke preiskave, pa se potem lahko odločite ali boste zahtevali tudi sodno izvedeniško mnenje ali ne. Torej če toksikološka preiskava pokaže, da ste imeli v telesu le metabolite določene droge in ne same droge, imate realne možnosti, da se postopek proti vam ustavi.

V obravnavani zadevi izvedenstvo, ki bi na podlagi rezultatov opravljene toksikološke analize lahko potrdilo ali ovrglo trditev, da je obdolženec vozil pod vplivom prepovedane droge in psihoaktivnega zdravila, ni bilo odrejeno. Glede na to, da takšnega predloga s strani policije pred sodiščem prve stopnje ni bilo, ga ob odločanju o pritožbi tudi ni mogoče odrediti.

Preberite si tudi:

 • Odvzem vozniškega dovoljenja – Naj pogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer alkotest, ki je pokazal preveliko vsebnost alkohola v izdihanem zraku, ter vožnja pod vplivom drog.
 • Odvzem vozniške in postopek vrnitve – Po prejemu sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ali prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se morate prijaviti na zdravniški pregled pri eni od zdravstvenih ustanov, kjer opravljajo kontrolne zdravniške prglede voznikov. Praviloma to opravljajo na medicini dela, prometa in športa.
 • Odvzem vozniške in prepoved vožnje – Najpogostejši vzrok, da policist vozniku izreče kazen prepovedi nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja, je psihofizično stanje voznika in prehitra vožnja.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, Kokain in Metaboliti (Viri):

 • Sodno izvedeniško mnenje AK/2018 (Alen K) z dne 18.02.2018
 • Višje sodišče v Kopru, sodba PRp 9/2010 z dne 10.03.2010

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj