Višje sodišče v Ljubljani je dne 25.10.2013 v sklepu PRp 755/2013 za vzelo stališče in razsodilo, da začasni odvzem vozniške osebi, ki poseduje tuje vozniško dovoljenje, ni dovoljen oz. zakonit, ker niso izpolnjeni pogoji za začasni odvzem vozniškega dovoljenja po Zakonu o prekrških (ZP-1).

Na podlagi ZP-1 izreče sodišče vozniku, ki je imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja pridobljenega v Republiki Sloveniji, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk; storilec pa lahko v skladu z določili ZP-1 vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki mu mora priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih (ZVoz), če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi za lastnike tujih vozniških dovoljenj

Nekatera slovenska sodišča uvajajo možnost, da se lastniku tujega vozniškega dovoljenja ne izreče prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju RS za obdobje enega leta, ampak se mu ponudi možnost za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Slednje je sicer skregano z vso logiko, saj se prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja lastniku tujega vozniškega dovoljenja ne more izreči.

Začasni odvzem vozniške osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje

V takšnem primeru sodišče namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju RS in mu torej vozniška ne preneha veljati, tako ima tujec še vedno veljavno tuje vozniško dovoljenje, le uporabljati ga ne sme na območju RS. Uporaba določb o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne pride v poštev za imetnike tujega vozniškega dovoljenja in prav tako imetniku tujega vozniškega dovoljenja ni mogoče začasno odvzeti vozniškega dovoljenja.

“Začasni odvzem vozniške osebi,

ki ima tuje vozniško dovoljenje ni dovoljen”

Določba Zakona o prekrških, da sodišče vozniku, ki mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma prepovedana vožnja, všteje v čas, v katerem lahko ponovno pridobi vozniško dovoljenje, ki mu je zaradi sklepa prenehalo veljati, tudi ne velja.

Policija lahko tujcu v postopku o prekršku začasno odvzame dokumente

Višje sodišče v Ljubljani je leta 2014 v sklepu PRp 31/2014 za vzelo stališče in razsodilo, da Začasni odvzem vozniškega dovoljenja osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje 2policija lahko zaradi zavarovanja izvršitve odločbe začasno odvzame dokumente (potni list, vozniško dovoljenje in druge dokumente) tudi tujcem iz Evropske unije.

Višje sodišče v sklepu ugotavlja, da je odločitev sodišče prve stopnje pravilna, ko je tujcu na podlagi ZP-1 začasno odvzelo vozniško dovoljenje izdano v Trstu (Republika Italija). ZP-1 med drugim določa, da v primeru, ko obstaja sum, da se bo storilec med postopkom o prekršku ali do izvršitve odločbe skril, ali odšel neznano kam (v tujino), lahko sodišče zaradi zavarovanja izvršitve odločbe s sklepom odloči, da se mu začasno odvzame vozniško dovoljenje in da začasni odvzem lahko traja največ šest mesecev, s sklepom pa se lahko podaljša še za največ šest mesecev. Kadar vam policija vzame vozniško dovoljenje, vam mora za to izdati potrdilo.

Zakon o prekrških namreč ne razlikuje med tujci iz Evropske unije in tujci izven Evropske unije oz. ne privilegira tujcev iz Evropske unije.

Začasni odvzem vozniške osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje - Policija in njihovo nepoznavanje prava

Nepoznavanje prava škodi (latinsko ignorantia iuris nocet) je pravna fikcija, da posamezniki poznajo Zakone. Če jih kršijo in se zoper njih sproži prekrškovni postopek, se ne morejo izgovarjati, da Zakona niso poznali in da niso vedeli, da delajo kaj narobe.

Torej državljani moramo poznati zakone,

policisti pa lahko “plonkajo” iz zakona!

Dejstvo, da policisti ne poznajo prava kot bi ga morali, nam pove že to, da je za poklic policista potreben 6 mesečni tečaj, v katerem naša država nauči policiste, kako se obnašati kot Bog. Drugo dejstvo je, da imajo vsi policisti s seboj knjigo z naslovom “Zakon o pravilih cestnega prometa”, ki jo praviloma uporabljajo namesto etike in morale. Zadnje dejstvo, primerno tej novici pa je, da policisti še vedno vlagajo predlog za začasni odvzem voznikom kršiteljem, ki imajo v lasti tuje vozniško dovoljenje, kljub temu, da je omenjena sodna praksa iz leta 2013.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj