Tuje vozniško dovoljenje in odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Višje sodišče v Ljubljani je že zavzelo stališče in razsodilo, da začasni odvzem vozniške osebi, ki poseduje tuje vozniško dovoljenje, ni dovoljen oz. zakonit, ker niso izpolnjeni pogoji za začasni odvzem vozniškega dovoljenja po Zakonu o prekrških (ZP-1). Namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju RS in mu s tem vozniška ne preneha veljati, tako ima tujec veljavno vozniško dovoljenje, ki ga pa ne sme uporabljati na območju RS. Kot novo prakso pa slovenska sodišča uvajajo možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi za lastnike tujih vozniških dovoljenj.

O tej temi smo se že razpisali v članku: Začasni odvzem vozniške osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje, kjer smo opisali možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi za lastnike tujih vozniških dovoljenj, ker pa so se te možnost pred kratkim spremenile, pa imajo to možnost vsi, ki uporabljajo tuje vozniško dovoljenje v EU.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja osebi s tujim vozniškim dovoljenjem ni dovoljen

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja osebi s tujim vozniškim dovoljenjem ni dovoljena enostavno zato, ker tega zakon ne predvideva in tako imajo sodišča v tem delu zvezane roke. Postopek se namesto s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja zaključi kar po hitrem postopku, tako da kršitelj prejme le vabilo na zaslišanje, ter obdolžilni predlog. Po zaslišanju kršitelj prejme sodbo v imenu ljudstva, kjer mu sodišče le izreče globo, ter stransko sankcijo predpisanih kazenskih točk.

Sklep o Prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

Po pravnomočnosti sodbe bi po novem morali prejeti sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kjer vam sodišče izreče prepoved vožnje oz. prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju RS, vendar pa vam hkrati ponudi tudi možnost za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Višje sodišče je namreč končno odločilo, da se ta določba smiselno uporablja tudi za imetnike tujih vozniških dovoljenj, ki jim je izrečena prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

Zamenjava slovenskega vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje

Zamenjava slovenskega vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje v času, ko so vam že bile izrečene točke zaradi katerih vozniško dovoljenje preneha veljati oz. ste že v postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, bo za posledico imelo le to, da se boste mogoče lahko vozili po vsej Evropi oz. EU, še vedno pa se ne boste mogli voziti po RS, dokler v RS ponovno ne opravite vozniškega a izpita.

Višje sodišče v Celju je odločilo da zamenjava vozniškega dovoljenja izdanega v Republiki Sloveniji za vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici EU, pa ima za posledico neveljavnost upravičenja do vožnje motornega vozila, v kolikor je obdolžencu pred zamenjavo vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje pravnomočno izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki pa je zaradi odložitve izvršitve prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja bila izvršena po zamenjavi slovenskega vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje.

Tuje vozniško dovoljenje in odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenj (Viri):

  • RA – Varstvo vozniške 2017\RA – stranke PR + EPVD + ZVZ\216017 Marjeta M.
  • RA – Varstvo vozniške 2017\RA – stranke PR + EPVD + ZVZ\207617 Tjaša Š.

Napišite svoje mnenje