Tuje vozniško dovoljenje in odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Višje sodišče v Ljubljani je že zavzelo stališče in razsodilo, da začasni odvzem vozniške osebi, ki poseduje tuje vozniško dovoljenje, ni dovoljen oz. zakonit, ker niso izpolnjeni pogoji za začasni odvzem vozniškega dovoljenja po Zakonu o prekrških (ZP-1).

Namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju RS in mu s tem vozniško dovoljenje ne preneha veljati, tako ima tujec veljavno vozniško dovoljenje, ki ga pa ne sme uporabljati na območju RS. Kot novo prakso pa slovenska sodišča uvajajo možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi za lastnike tujih vozniških dovoljenj.

O tej temi smo se že razpisali v članku: Začasni odvzem vozniške osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje, kjer smo opisali možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi za lastnike tujih vozniških dovoljenj, ker pa so se te možnost pred kratkim spremenile, pa imajo to možnost vsi, ki uporabljajo tuje vozniško dovoljenje v EU.

Preberite si tudi:

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja osebi s tujim vozniškim dovoljenjem ni dovoljen

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja osebi s tujim vozniškim dovoljenjem ni dovoljena enostavno zato, ker tega zakon ne predvideva in tako imajo sodišča v tem delu zvezane roke. Postopek se namesto s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja zaključi kar po hitrem postopku, tako da kršitelj prejme le vabilo na zaslišanje, ter obdolžilni predlog. Po zaslišanju kršitelj prejme sodbo v imenu ljudstva, kjer mu sodišče le izreče globo, ter stransko sankcijo predpisanih kazenskih točk.

Preberite si tudi:

  • Kako se pripraviti na zaslišanje obdolženca pri sodniku za prekrške – Pred zaslišanjem naredite zapiske ali oporne točke, kjer si napišite kar želite povedati, s seboj prinesite vse dokaze v vašo korist, da potrdijo vaše navedbe. Na zaslišanju morate predlagati vse dokaze, saj jih kasneje ne boste mogli, lahko pa predlagate nove dokaze v vašo korist, ki jih trenutno nimate s seboj.
  • VIDEO (Ang.): Matthew Cooke – Priročnik za preživetje: Policija – Matthew Cooke je pisatelj, filmski direktor in igralec, ki je za svoje sodržavljane posnel kratek video “Kako preživeti srečanje s policijo!”
  • Kako se obnašati ko vas ustavijo policisti – Ko vas policisti ustavijo ostanite mirni, utišajte radio, ne delajte hitrih in nenadnih gibov, ne govorite brez potrebe in ne iščite prometne in vozniške dokler policist tega od vas ne zahteva. Odgovarjajte v kratkih in jedrnatih stavkih in samo takrat, ko vas policist karkoli vpraša.

Sklep o Prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

Po pravnomočnosti sodbe bi po novem morali prejeti sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kjer vam sodišče izreče prepoved vožnje oz. prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju RS, vendar pa vam hkrati ponudi tudi možnost za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Višje sodišče je namreč končno odločilo, da se ta določba smiselno uporablja tudi za imetnike tujih vozniških dovoljenj, ki jim je izrečena prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

Preberite si tudi:

  • Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje – Na zaslišanju se morate sodniku predstaviti, kot vzoren državljan, ki spoštuje zakone in predpise. Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče upošteva predvsem osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek, okoliščine, v katerih je storil prekršek.
  • Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – Postopek se lahko začne samostojno (ko voznik doseže ali preseže 18 KT) ali pa je nadaljevalni postopek, po postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja (kadar voznik doseže ali preseže 18 KT z enim prekrškom ali če stori prekrek v steku in skupaj doseže ali preseže 18 KT).
  • Odvzem vozniškega dovoljenja – Naj pogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer alkotest, ki je pokazal preveliko vsebnost alkohola v izdihanem zraku, ter vožnja pod vplivom drog.

Zamenjava slovenskega vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje

Zamenjava slovenskega vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje v času, ko so vam že bile izrečene točke zaradi katerih vozniško dovoljenje preneha veljati oz. ste že v postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, bo za posledico imelo le to, da se boste mogoče lahko vozili po vsej Evropi oz. EU, še vedno pa se ne boste mogli voziti po RS, dokler v RS ponovno ne opravite vozniškega a izpita.

Višje sodišče v Celju je odločilo da zamenjava vozniškega dovoljenja izdanega v Republiki Sloveniji za vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici EU, pa ima za posledico neveljavnost upravičenja do vožnje motornega vozila, v kolikor je obdolžencu pred zamenjavo vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje pravnomočno izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki pa je zaradi odložitve izvršitve prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja bila izvršena po zamenjavi slovenskega vozniškega dovoljenja za tuje vozniško dovoljenje.

Tuje vozniško dovoljenje in odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenj (Viri):

  • 216017 Marjeta M.
  • 207617 Tjaša Š.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj