Kadar ste vabljeni na zaslišanje k sodniku za prekrške (uporabno tudi za druge obiske  javnih ustanov), se je pametno na zaslišanje pripraviti. Sodniki so v zasliševanju izurjeni, saj to počno dnevno z različnimi ljudmi. Zato je pametno, da se o svojih pravicah in dolžnostih poučite že prej, ter se na zaslišanje pripravite.

Kako se pripraviti na zaslišanje obdolženca pri sodniku za prekrške:

Vabilo vam mora biti vročeno pravilno

Vabilo mora biti poslano pravočasno, da tudi v primeru, da niste podpisali prejema pošte, velja pošta za vročeno. Pošta je vročena z dnem podpisa ali 15 dni po prejemu prvega obvestila o prispeli pošti. V kuverti je po navadi več dokumentov odvisno od postopka. V primerih cestno prometnih prekrškov po navadi prejmete vabilo obdolžencu, obdolžilni predlog, kjer je opisan prekršek in sankcije (opis prekrška, globa in stranske sankcije), ter začasna odredba, to sta lahko sklep ali odločba (sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, sklep o začasnem zasegu motornega vozila, tablic…)

Vabilo obdolžencu

Vabilo mora vsebovati vse nujne elemente, kot so katero sodišče, opravilna številka (sledilna številka vašega primera), datum, osebni podatki obdolženca, česa ste obdolženi, ter točen kraj in čas zaslišanja.

V nadaljevanju vas morajo opozoriti na vse pravne posledice:prenehanje veljavnosti vozniskega dovoljenja

  1. Imate pravico vzeti zagovornika, ki je lahko navzoč pri zaslišanju (pri prekrških ni navada da je prisoten odvetnik, razen v hujših primerih in kjer so vam kršene pravice)
  2. Niste se dolžni zagovarjati in odgovarjati na vprašanja in niste se dolžni izpovedati zoper svoje bližnje (to pomeni, da če je vpleten bližnji, vam ni potrebno povedati, kdo…. še več, ni vam potrebno odgovoriti niti na vprašanje s katerim bi se lahko izvedelo, kdo je vaš bližnji…), prav tako vam ni treba priznati krivde (saj ste nedolžni dokler vam prekrška ne dokažejo).
  3. Sodišču morate takoj sporočiti spremembo ali nameravano spremembo prebivališča (to je pogost razlog na strani obdolženca ali/in oškodovanca, da pošte ne prejme in tako izgubi vse pravice, ki jih ima v postopku, razen če dokaže, da za to ni sam kriv…).
  4. Če se zaslišanja ne boste udeležili in izostanka opravičili (opravičilo morate dokazati), bo sodišče izdalo sodbo brez vašega zaslišanja (za izdajo sodbe ni potrebno da ste zaslišani, saj bo sodišče odločilo na podlagi dokazov, ki so jih prejeli s strani policije, saj vi niste predlagali dokazov v svojo korist, kot so olajševalne okoliščine…).
  5. Na zaslišanju morate navesti vse dokaze v svojo korist, saj kasneje to ni možno (možno je samo takrat, ko gre za nov dokaz, to pomeni da morate dokazati, da ga pred tem niste mogli predložiti, ker na primer še ni obstajal…)
  6. Lahko zahtevate, da ste navzoči pri izvajanju posameznih dokazov (to morate zahtevati izrecno in mora biti zapisano v zapisniku, če je pomembno za primer…)

Obdolžilni predlog

Obdolžilni predlog ponovno vsebuje iste podatke kot vabilo, razlika med vabilom in obdolžilnim predlogom je ta, da je v obdolžilnem predlogu zapisanih več podatkov in bolj podrobno. Slednje podatke pozorno preverite, da so pravilni in si napake jasno označite (te napake ne vplivajo na vašo krivdo za strojen prekršek)

Opis dejanja in dokazi

Oddelek za prekrške

Ta del obdolžilnega predloga je bolj pomemben, saj vsebuje konkretni opis dogodka, kako ste naredili prekršek po videnju policistov. Tu je pomembno da napake izpostavite, vendar samo tiste, za katere menite, da so podatki napačni ali neresnični (oboje morate dokazati, ne samo trditi), ter so vam v škodo.

Začasna odredba

Tu bomo izpostavili dve najpogostejše začasne odredbe, to so sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja in sklep o začasnem zasegu motornega vozila. Z začasno odredbo sodnik po navadi odredi začasen ukrep, ki po navadi traja do zaključka postopka o prekršku (to traja dokler ne prejmete sodbe oz. sodbe v imenu ljudstva za storjen prekršek). Pomembno je, da veste, da v primeru ko sodišče izda vabilo in začasno odredbo, sta to dva postopka, ki tečeta vzporedno. To pomeni, da gre za prvi postopek, ki je postopek o prekrški in drugi postopek zaradi začasnega odvzema vozniške ali vozila.

Pri začasni odredbi je pomembno, da izkoristite možnost za vložitev ali predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ali zahtevo za vrnitev odvzetega vozila.

Zaslišanje obdolženca pri sodniku

Uvodni del

Obdolženca se praviloma zasliši ustno (na predlog sodnika ali obdolženca lahko tudi pisno). Sodnik vas bo najprej vprašal po osebnih podatkih, zato tu sodelujte s sodnik in se ne lažite (saj bo sodnik to takoj ugotovil, te podatke imajo vse v bazi). Nato vas bo ponovno poučil o vaših pravicah in dolžnostih med zaslišanjem (glej podnaslov Vabilo obdolžencu), ter vam ponovno opisal česa ste obdolženi, ter vam pokazal dokaze, ki so jih policisti zbrali in, ki vas obremenjujejo oz. dokazujejo obstoj vaše krivde.

Obremenilni dokazi ali dokazi v vašo škodo

Okrajno sodišče v Celju
Okrajno sodišče v Celju

Dokaze, ki vam jih sodnik izroči vzemite, ter jih v celoti pozorno preberite. Vzemite si čas, saj ste obdolženi storitve prekrška in je to edina možnost, da se branite oz. zagovarjate. Po končanem branju si vzemite čas za razmislek in podajte izjavo glede dokazov v svojo korist.

Osnovni napotki za zagovor

Vse kar poveste sodniku, bo on to naprej s svojimi besedami povedal zapisnikarju, če bo karkoli priredil oz. ne bo povedal z istimi besedami kot ste to povedali vi, ga morate obvezno takoj popraviti. Sodnik mora na vašo zahtevo vse popraviti (to je vaš zagovor, kjer lahko poveste samo tisto, kar vam gre v korist, če vam sodnik postavi vprašanje, kjer bi z odgovorom lahko škodili sebi ali svojim bližnjim nanj ni potrebno odgovoriti, prav tako lahko zahtevate, da se izbriše tudi vprašanje ali navedba, da ne želite odgovoriti, to je vaša pravica).

Na koncu lahko obdolženi zahteva od sodnika da mu izroči kopijo zapisnika o zaslišanju. Zapisnik ima pravico prebrati in ponovno zahtevati od sodnika, da popravi vse s čimer se ne strinja. Na koncu je potrebno ta zapisnik tudi podpisati. Preden zapustite sodišče, MORATE OBVEZNO ZAHTEVATI KOPIJO ZAPISNIKA.

Odgovarjanje na vprašanja

Za vsako vprašanje ki vam ga sodnik postavi si vzamete trenutek za razmislek šele nato povejte odgovor.

Vprašanja, ki jih bo sodnik postavljal bodo velikokrat dvoumna, zato vedno ko vprašanja ne razumete v celoti, zahtevajte dodatna pojasnila ali postavite dodatna vprašanja, da razjasnite pomen vprašanja. Najbolje se je narediti malenkost »neumnega«.

Vprašanja sodnikov so lahko zavajajoča (sodnik mora ugotoviti ali so vaše navedbe resnične, zato vam bo, da se prepriča da govorite resnico, postavil dodatna vprašanja), tako vas lahko sodnik hitro dobi na laži, zato pazite kaj odgovorite. Za odgovor si vzemite čas!

Primer: Obdolžili so vas, da ste prekoračili hitrost z rdečim vozilom. Vi tega niste storili in se zagovarjate.

Sodnica bo nepričakovano zamenjala temo kadarkoli med zaslišanjem in vam postavila vprašanje: »Kakšen avto imate?«, vi boste navedli avto, ki ga največkrat vozite in ne rdeče vozilo. Tako boste sodnici dali vedeti, da govorite resno, saj njena zvijača, da vas dobi na laži ni uspela.

Zapiski in oporne točke

Policija - www.policija.si

Pri zagovoru lahko uporabljate zapiske, vendar vam svetujemo, da teh zapiskov nikoli ne izročite sodnici. Če to naredite zapiski postanejo dokaz!!!

Pred zaslišanjem naredite zapiske ali oporne točke, kjer si napišite kar želite povedati, katere dokaze imate s seboj pripravljene, da potrdijo vaše navedbe. Na zaslišanju morate predlagati dokaze, lahko pa tudi predlagate nove dokaze v vašo korist, ki jih trenutno nimate s seboj (s sodnikom se morate dogovoriti, do kdaj jih boste dostavili na sodišče, saj jih bo sodnik po poteku tega roka izločil, vi pa jih ne boste mogli več predlagati), olajševalne okoliščine… skratka vse kar vam gre v dobro oz. v korist. Sodniku povejte, da mu boste prebrali svojo izjavo če vam je tako lažje, ter pri tem vztrajajte.

S seboj imejte vabilo, osebni dokument, ter vse dokazi v vašo korist. V kolikor so vam vozniško dovoljenje začasno vzeli in ga še niste prejeli nazaj, se na sodišče odpravite z drugim prevozom, saj obstaja velika verjetnost, da vas bodo policisti načrtno ustavili.

Osebnost storilca

Sodniku se morate predstaviti, kot vzoren državljan, ki spoštuje zakone in predpise. Če se šolate ali ste zaposleni, to tudi navedite (saj ste vzorni državljan, ki plačuje davke in kazni), če ste kazen že poravnali, to obvezno povejte sodniku (saj je glavni cilj prekrškov praviloma polnjenje državnega proračuna, pod pretvezo zagotavljanja varnosti na cesti). Sodniku povejte tudi, če ste član kakega kluba ali opravljate družbeno koristna dela oz. ste prostovoljec.

Vedno ohraniti mirno kri na zaslišanju!

Pri vsem skupaj pa nikoli ne smete biti nič jezni na sodnike, oni opravljajo svoje delo, tako kot vi. Izven okvirjev zakonov bodo šli le, če jim boste vi to dovolili. Po domače delajo le s tistimi obdolženci s katerimi lahko, zato je dobro da se o svojih pravicah poučite.

S sodniki nikoli ne imejte nobenih neuradnih, neformalnih, “off the record”, pogovorov. Bodite vljudni in spoštljivi, nikakor pa ne prijateljski, ker oni niso zato tam, da z vami prijateljujejo.

Zapomnite si, da je on tisti, ki bo razsodil o vaši krivdi, višini kazni (lahko predpiše kazen višjo od najnižje) in vseh stranski sankcijah! Si res želite prepira z njim? Verjemite da nikakor.

Plačilo na obroke in oprostitev plačila sodne takse

Najenostavneje je, da plačilo na obroke in oprostitev plačila sodne takse, v kolikor izpolnjujete pogoje za to, predlagate na zagovoru, saj lahko kasneje to možnost izgubite zaradi zamude roka.

2 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj