Zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške, ni enako kot zastaranje izvršitve sankcije

Zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške
VIR: www.sodisce.si

Zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške ne smemo enačiti z zastaranjem izvršitve sankcije, ki je opredeljena v Zakonu o prekrških v 44. členu. Slednji namreč pravi, da se izrečene sankcije za prekršek ne smejo začeti izvrševati, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna.

Pretrganje zastaranja

Zastaranje pa pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek o prekršku ali za izvršitev. Po vsakem pretrganju zastaranje začne teči znova, sankcije pa se ne smejo začeti izvrševati po poteku štirih let od pravnomočnosti sodbe.

Zastaranje pravice do izterjave davka oz. globe ureja ZDavP-2 in izvršuje FURS

Zakon o prekrških določa le relativni in absolutni rok za začetek postopka izterjave globe, zastaralnih rokov za dokončanje že začetega izvršilnega postopka pa ne. Zastaranje pravice do izterjave kazni oz. globe je opredeljena v Zakonu o davčnem postopku, po katerem davčni organ oz. FURS postopa, kadar na podlagi izvršilnega naslova opravlja izvršbo za druge denarne nedavčne obveznosti.

Zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške oz. denarne kazni, globe, ter stroške postopka o prekršku

Zakon o prekrških tako določa samo relativni in absolutni rok za začetek postopka izterjave Zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške-3denarne kazni, globe, ter stroškov postopka o prekršku. To v praksi pomeni, da se po 2 oz. 4 letih ne sme več izdati plačilnega naloga, sodbe o prekršku oz. drugega izvršilnega naslova na podlagi storjenega prekrška. Relativni rok 2 leti pomeni, da se izrečene sankcije za prekršek ne smejo začeti izvrševati, če se v obdobju dveh let organ ne odzove. To zastaranje pretrga katerokoli dejanje organa in začne teči ponovno. Ne glede na relativni zastaralni rok pa se izterjava ne sme pričeti po poteku 4 let od storjenega prekrška.

Zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške

Torej ko se izterjava začne na podlagi 44. člena Zakona o prekrških, začne teči rok za zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške oz. denarne kazni, globe, ter stroške postopka o prekršku. To je po navadi od dne ko je plačilni nalog, sklep ali odločba o prekršku postala pravnomočna in natanko ta datum (pravnomočnost) pomeni začetek teka zastaralnega roka za zastaranje izterjave kazni za prometne prekrške.

Rok po katerem ni več možno terjati kazni za prometne prekrške oz. denarne kazni, globe, ter stroške postopka o prekršku, pa je 5 let od pravnomočnosti. Ta rok se sicer v določenih primerih lahko tudi podaljša, če so na primer vložena redna ali izredna pravna sredstva.

Vir: www.sodisce.si

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj