Začasni odvzem vozila s strani policije

Začasni odvzem vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki pravi da lahko policist zaseže vozilo, s katerim je bil kršitelj zaloten pri storitvi prekrška in so izpolnjeni pogoji. Vozilo je možno zahtevati nazaj, vendar je uspešnost postopka zelo odvisna od tega, kako dobro je napisan ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila, ter priloženih dokazov.

Velikokrat se namreč zgodi, da brez dobre strokovne pomoči, vozila ne boste več videli ali pa bo vsaj postopek vrnitve potekal zelo dolgo, saj vas bodo želeli zaslišati (oz. kršitelja in/ali lastnika vozila, ter priče) in bodo šele po zaslišanju izdali sodbo (v tem primeru lahko postopke traja do 2 meseca ali včasih tudi več). Zakon predvideva začasno odredbo o vrnitvi vozila, ki pa jo je možno doseči le z vloženim ugovorom (z začasno odredbo o vrnitvi začasno zasežena vozila, se vozilo vrne nazaj takoj in ne šele po pravnomočnosti sodbe to je 8 dni po prejemu le te).

Preberite si tudi:

 • Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila – Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi ali vozi v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju.
 • Odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila – Vrhovno sodišče v Celju poudarja da ZP-1 pri določanju sankcij, kot je odvzem motornega vozila predvideva predvsem preventivni učinek, ki je v tem, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.

Naj pogostejši razlogi za zaseg motornega vozila

Začasni odvzem vozila bo vedno sledil v teh primerih, ki so hkrati tudi najpogostejši vzorki:

 • Če se kršitelj vozi z neveljavnim vozniškim dovoljenjem, ker mu je poteklo (vozniškega dovoljenja ni pravočasno podaljšal),
 • če se kršitelj vozi z neveljavnim vozniškim dovoljenjem, ker mu je poteklo (vozniškega dovoljenja ni pravočasno podaljšal zaradi omejitev)
 • če je kršitelju začasno odvzeto vozniško dovoljenje in izrečena prepoved nadaljnje vožnje, ter vožnjo vseeno nadaljuje.

Preberite si tudi:

 • Odvzem izpita – Promet je lahko zelo nepredvidljiv. Zaradi tega, se lahko kaj hitro ujamemo v situaciji, katere nismo načrtovali. Eden izmed takšnih dogodkov je odvzem izpita.

Za začasni odvzem vozila pa so lahko tudi drugi razlogi

Začasni odvzem vozila je mogoč tudi, če ste v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovani za prekršek:

 • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
 • prekoračitve hitrosti v naselju za več kot 30 km/h,
 • prekoračitve hitrosti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
 • prekoračitve hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
 • vožnje pod vplivom alkohola,
 • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ali
 • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja, in
 • zaradi vožnje pod vplivom zdravil.

Zaseženo motorno vozilo policija odda pooblaščencu

Zaseženo motorno vozilo policija odda pooblaščencu, ter hkrati odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni enoti. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila pa lastniku ta vpis izbriše, ter tablice vrne. Na potrdilu o zasegu predmetov mora biti izpolnjeno kaj vse se je bilo zaseženo, ter kam je bilo vozilo odpeljano.

Preberi si tudi:

Vabilo, obdolžilni predlog in odredba o zasegu vozila

Po tem ko policija začasno odvzame vozilo in opravi svoje delo, vse ugotovitve skupaj z vsemi dokumenti posreduje na sodišče. Sodišče nato kršitelju pošlje vabilo, obdolžilni predlog in odredbo o začasnem zasegu vozila.

Po prejemu odredbe mora Lasnik vložiti Ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila v roku 8 dni. V kolikor se na sodišče pošlje tudi izjava kršitelja,l zaslišanje ni potrebno in vozilo je lahko vrnjeno bistveno hitreje.

Če lastnik zaseženega vozila ugovora ne vloži, se mora udeležiti zaslišanja in če kršitelj ne vloži izjave, je prav tako zaslišan. Če se zaslišanja ne udeležijo vsi povabljeni, so možnosti da vozilo trajno zasežejo, ter uničijo ali prodajo, zelo velike.

Priporočljivo je da se na zaslišanje zelo dobro pripravite, saj če se na zaslišanju ne boste izkazali oz. ne boste bili pripravljeni, vam lahko sodišče na podlagi vaših nepremišljenih izjav odvzame vozilo za vedno. V takšnem primeru je sicer dovoljena pritožba, ki pa ima manjše možnosti za uspeh, kot ugovor.

Ugovor za vrnitev začasno zaseženega vozila

V ugovoru za vrnitev začasno zaseženega vozila je potrebo sodišču pojasniti marsikaj. Sodišče odloča na podlagi osebnost storilca, njegovega prejšnjega življenja, njegovega obnašanja po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek, okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti

Pogoj za izrek stranske sankcije odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek je tudi, da obstaja ponovitvena nevarnost. Namen te sankcije ni dodatno premoženjsko kaznovati kršitelja, temveč preprečiti da bi bilo z njimi mogoče ponoviti prekršek.

Preberite si tudi:

 • Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100% – Dejstvo je da je Slovenija policijska država in večina Slovencev že ve, da na cesto le če ste 100% sposobni za vožnjo, saj so policaji vedno in povsod prisotni. Z vožnjo podnevi v kolikor spoštujete cestno prometne predpise, najverjetneje ne boste imeli težav. Popolnoma drugače je z vožnjo v večernih urah in ponoči.
 • Kako se obnašati ko vas ustavijo policisti – Ko vas policisti ustavijo ostanite mirni, utišajte radio, ne delajte hitrih in nenadnih gibov, ne govorite brez potrebe in ne iščite prometne in vozniške, dokler policist tega od vas ne zahteva. Odgovarjajte v kratkih in jedrnatih stavkih in samo takrat, ko vas policist karkoli vpraša.

6 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj