Začasni zaseg motornega vozila s strani policije

Začasni zaseg motornega vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki pravi da lahko policist zaseže vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška in so izpolnjeni pogoji. Vozilo je možno zahtevati nazaj, vendar je uspešnost postopka zelo odvisna od tega, kateri sodnik prevzame vaš primer in če ima dober dan. Velikokrat se namreč zgodi, da brez dobre strokovne pomoči, vozila ne boste več videli.

Pogoji za zaseg motornega vozila

Če je bil voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:

  • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
  • prekoračitve hitrosti v naselju za več kot 30 km/h,
  • prekoračitve hitrosti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
  • prekoračitve hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
  • vožnje pod vplivom alkohola,
  • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ali
  • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Vozilo se storilcu začasno odvzame;

Zaseženo motorno vozilo policija odda pooblaščencu

Zaseženo motorno vozilo policija odda pooblaščencu, ter hkrati odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni enoti. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila pa lastniku ta vpis izbriše. Na potrdilu o zasegu predmetov mora biti izpolnjeno kaj vse se je zaseglo, ter kam je bilo vozilo odpeljano.

Vabilo, obdolžilni predlog in odredba o zasegu vozila

Po tem ko policija opravi svoje delo, vse ugotovitve skupaj z vsemi dokumenti posreduje na sodišče. Sodišče nato kršitelju pošlje vabilo, obdolžilni predlog in odredbo (ali sklep) o zasegu vozila. Vendar so postopki na različnih sodiščih in pri različnih sodnikih lahko drugačni.

Kršitelj mora nato vložiti Ugovor ali zahtevo za izročitev začasno zaseženega vozila in izjavo. Izjavo morata podati tako lastnik, kot kršitelj oz. če je kršitelj tudi lastnik samo on. V kolikor se na sodišče pošlje tudi izjava, drugače je potrebno zaslišanje. Na zaslišanje pa se je potrebno zelo dobro pripraviti, saj če se na zaslišanju ne boste izkazali oz. ne boste bili pripravljeni, vam lahko sodišče na podlagi vaših nepremišljenih izjav lahko odvzame vozilo, ki ga bo v nadaljnjem postopku bistveno teže zahtevati nazaj s pravnimi sredstvi, kot sta ugovor ali pritožba.

Odredba o zasegu vozila

Velikokrat pa se zgodi da sodnik pravilno vodi postopek o odvzemu vozila in po prejemu policijske dokumentacije izdajo vabilo, obdolžilni predlog in sklep ali odredbo o zasegu vozila. To je namreč edini pravi postopek, saj lahko le na sklep ali odredbo o zasegu vozila vložite v 8 dneh ugovor s katerim zahtevate vozilo nazaj. V takšnem postopku se po navadi vse skupaj prej zaključi in vam sodišče dokaj hitro izda odredbo o vrnitvi začasno zaseženega vozila. Postopek je lahko zaključen v roku 1 tedna do 1 meseca, če pa postopek ne izpeljemo pravilno pa lahko traja postopek od dveh pa tudi do petih mesecev. Zelo pomembno je, da se vloži dobro napisan ugovor, podprt z dokazi in pravimi trditvami, saj bo od tega odvisen uspeh ugovora in hitrost postopka.

Sodišče vozilo vrne lastniku tudi po uradni dolžnosti, če je odpravljen razlog zaradi katerega je bilo vozilo začasno odvzeto ali po poteku 6 mesecev, če ga prej ne vzamejo za stalno oz. ne izdajo vmes sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

6 KOMENTARJI

Napišite svoje mnenje