Zahteva za izdajo zdravstvene dokumentacije od zdravstvenih domov, bolnišnic, zasebnikov in vseh ostalih, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo

Kandidat ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti. Verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo.

Poleg pravic iz prejšnjega odstavka ima kandidat pravico zahtevati, da se dodajo njegove pripombe k zapisom v zdravstveni dokumentaciji, ter osnovna pojasnila o vsebini zdravstvene dokumentacije, s strani pooblaščene zdravstvene ustanove, kandidat ima pravico tudi do samostojnega dostopa do svojega elektronskega zdravstvenega zapisa in podatkov v informacijskem sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja, če zdravstveni sistem to omogoča.

Kontrolni zdravniški pregled, zahteva za izdajo zdravstvene dokumentacije, ter mnenja

Kandidat oz. pacient lahko zahteva vso zdravstveno dokumentacijo v zvezi z kontrolnim zdravniškim pregledom. Kandidat lahko zahteva tudi pisno pojasnilo, v katerem mora pooblaščeni zdravnik pojasniti vzroke za izdajo negativnega zdravniškega mnenja, kot je, da je kandidat začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil za določeno dobo, da je kandidat trajno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil, ali da je kandidat telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil za dobo na primer samo 3 ali 6 mesecev, ali 1 do 5 let, torej ne za maksimalno možno dobo 10 let.

Slednje je pomembno predvsem iz razloga, da kandidat izve in ima možnost odpraviti škodljive navade in vzroke, ki vplivajo na njegovo zdravje in posledično na sposobnost za vožnjo motornih vozil.

Zdravstvena ustanova ima 5 dni časa od prejema zahteve za izdajo zdravstvene dokumentacije da na naslov kandidata posreduje vso medicinsko dokumentacijo v zvezi s kontrolnim zdravniškim pregledom, ter pojasnilo, zakaj je izdalo negativno zdravniško mnenje, ali z omejitvami.

Preberite si tudi:

Kontrolni zdravstveni pregled – Vse informacije na enem mestu – Kontrolni zdravstveni pregled je urejen v Zakonu o voznikih (ZVoz-1) in v Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Pravilnik). V tem članku si najdete vse informacije na enem mestu o kontrolnih zdravstvenih pregledih in o pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ter o ostalih postopkih, kot so zahteva za izdajo zdravstvene dejavnosti in ugovor zoper zdravniško spričevalo.

Kaj storiti če zdravstvena ustanova na zahtevo za izdajo zdravstvene dokumentacije ne odgovori ali odgovori le delno

Odgovor je, prijava Informacijskemu Pooblaščencu Republike Slovenije zaradi kršitev Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Informacijski pooblaščenec na podlagi prijave zahteva od zdravstvene ustanove na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ali, da o pacientovem zaprosilu glede pridobitve kopije zdravstvene dokumentacije v celoti pisno odloči v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah to je, da zaprosilu ugodi ali ga z obrazloženim obvestilom zavrne, če so za to izpolnjen zakonski pogoji, ali da Informacijskemu pooblaščencu sporočijo, ali in zakaj niso odločili o pacientovem zaprosilu v predpisanem roku.

Kaj storiti ko prejmete odgovor v celoti

Za odgovor smo povprašali na Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (povezava do stare strani www.zi.gov.si), kjer so nam v zvezi z nadzorom pooblaščenih zdravstvenih ustanov za izvajanje kontrolnih zdravniških pregledov odgovorili na nekaj vprašanj.

Kakšen je rok za izdajo zdravniškega spričevala

Po določbah Zakona o pacientovih pravicah pacient prejme izvid takoj oziroma najpozneje v 7 dneh po opravljeni zdravstveni storitvi, razen če je napoten na dodatne preiskave.

Kadar je bil pacient napoten na dodatne preiskave (specialistično zdravstveno storitev zaradi nadaljnje zdravstvene obravnave, psiholog, psihiater, nevrolog, alkoholog, zdravljenje odvisnosti), izvid (oziroma pisno strokovno mnenje) po tej storitvi poleg diagnostičnih podatkov vsebuje tudi predlog o nadaljnji zdravstveni obravnavi (18).

Kdaj mora zdravstvena ustanova izdati račun

Kadar zdravstveno storitev pacient plača sam, mu pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti predhodno predloži pisno informacijo o predvidenih stroških zdravstvenih storitev. Po opravljeni zdravstveni storitvi pa pacient prejme račun za opravljene zdravstvene storitve. Prav tako mora izvajalec zdravstvene dejavnosti na zahtevo račun obrazložiti (25).

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj