Odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila, pomeni, da je bilo vozilo odvzeto kršitelju oz. tisti osebi, ki je prekršek storila z vozilom, ki ni bila njegova last. Na kratko to pomeni, da kršitelj ali voznik, ki je storil prekršek in mu je zaradi tega bilo vozilo odvzeto ni bil lastnik vozila in/ali uporabnik.

Pri odvzemu vozila tretji osebi, mora sodišče upoštevati vse okoliščine

Višje sodišče v Celju je v eni izmed svojih sodb zavzelo stališče, da pri odločanju o izreku stranske sankcije odvzema predmetov, ki niso last obdolženca temveč tretje osebe, gre za poseg v zasebno lastnino osebe, ki ni udeležena v postopku o prekršku, zato mora sodišče tehtati težo takšnega ukrepa za posameznika, ki se mu predmet odvzema (pri tem upoštevati zlasti namen in vrednost predmeta), ter tehtnost razlogov splošne varnosti, varovanja življenja ali zdravja ljudi, varstva okolja, razloge morale…Odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila-4

Opredeliti mora, kateri od naštetih vzrokov utemeljujejo izrek takšne sankcije, kakšna je vsebina tega vzroka, ugotoviti, zakaj je zakonodajalec določil omejitve za uporabo predmetov, ki se odvzemajo, kako široke so te omejitve, ugotoviti, ali bi lahko bilo v bodoče nevarno, če bi bil predmet v rokah osebe, ki se ji odvzema in ali se lahko z odvzemom tej nevarnosti izognemo.

Pri odvzemu predmetov, mora biti dana možnost obdolžencu in lastniku, da se o dejstvih izjavi in predlaga svoje dokaze

Svoj sklep mora sodnik utemeljiti na dokazanih konkretnih okoliščinah, glede katerih je bila obdolžencu oz. osebi, ki se jih odvzema predmet, dana možnost, da se o njih izjavi.

Pri opredelitvi namena sankcije odvzema predmetov je potrebno upoštevati, da ta v Zakonu o prekrških ni več predpisan kot varstveni ukrep, ker zakon o prekrških pri določanju sankcij ne razlikuje med represivnimi in preventivnimi in tako ne razlikuje med kaznimi in varnostnimi ukrepi in drugimi kazenskimi sankcijami, temveč za vse sankcije predvideva predvsem preventivni učinek, ki je v tem, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.

Višje sodišče v Celju, konkretna sodba

Okrožno sodišče je svojo odločitev za izrek stranske sankcije odvzema motornega vozila, ki je last pravne osebe, utemeljevalo v pretežnem delu tudi z odgovornostjo zakonitega zastopnika podjetja kot obdolženčevega očeta, ki naj bi obdolžencu omogočal uporabo motornih vozil, kar je najmanj neprimerno. Dejstvo, da ima obdolženec kot zaposleni delavec v podjetju, katerega je glavna dejavnost preprodaja motornih vozil, dostop do številnih vozil in po prepričanju Višjega sodišča v Celju kaže na to, da z odvzemom vozila ne bo dosežen namen obdolženca izločiti iz cestnega prometa.

Tako je v izreku odločilo da se ne izreče stranska sankcija odvzema vozila, saj s tem ne bi bil dosežen namen kršitelja izločiti iz prometa.

Pred izrekom stranske sankcije odvzema predmetov mora sodišče najprej zanesljivo ugotoviti, kdo je lastnik predmeta, ki se s sodbo odvzema, saj je od tega vprašanja odvisno, katera dejstva in okoliščine mora sodišče upoštevati pri odločanju o izreku te stranske sankcije.

8 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj