O novem koronavirusu, poimenovanem SARS-CoV-2, ki s seboj prinaša bolezen COVID-19, je znano, da se izredno hitro prenaša, načeloma v kapljični obliki, torej ob neposrednem stiku, in da se lahko obdrži na različnih površinah predmetov, še kar nekaj časa. Prvi val pandemije, ki je zajela naš svet, smo prebrodili, prišel pa je že drugi val.

Po podatkih spletne strani Sledilnik, katera pridobiva informacije neposredno od Ministrstva za zdravje, NIJZ in drugih zdravstvenih zavodov, je trenutno stanje sledeče:

  • 2139 potrjenih primerov
  • 242 aktivnih primerov (so še v stanju prebolevanja virusa) dne 29.7.2020
  • 18 umrlih dne 30.7.2020

Posledica vsemu temu je ponovna uvedba začasnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vlada je sprejela odlok, s katerim je začasno določila obvezno uporabo zaščitnih mask v vseh zaprtih javnih prostorih, ter obvezno razkuževanje rok.

Kaj je zaprti javni prostor

Kaj je to » zaprt javni prostor« je sicer t.i. »nedoločen pravni pojem«. Za njegovo razumevanje zadošča vpogled v Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI). Zadeva prostore, kjer je zaradi njihove javnosti povečana verjetnost, da se bo v prostoru nahajalo večje število ljudi. Javni prostor je tako “prostor, ki je namenjen javnosti ali skupni rabi”, in to “ne glede na lastništvo ali na pravico uporabe prostora”.

Odlok o obveznem nošenju zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih

Celoten odlok temelji na zakonu o nalezljivih boleznih. Člen, se glasi:

˝Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.˝

V primeru, da bi se vlada sklicevala na II. Poglavje istega zakona, ki bolj podrobno opredeljuje ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, pa bi lahko ˝prekrškarjem˝ oz. tistim, ki ne bi upoštevali pravil, država celo izrekla globo. Višina izrečene globe se razlikuje od tega, komu je globa izrečena. Tako lahko posameznika doleti globa v višini od 400€ do 4000€, zdravstvenega delavca pa od 10,000 – 100,000€ (ZNB).

Obvezna »nepopolna pravna norma«

V izdanem odloku se ukrep, torej nošenje zaščitne maske, bere kot obveznost. Iz zgoraj navedenega pa razberemo, da je to ˝nepopolna pravna norma˝ – nima dovolj močne pravne podlage za dejansko izvedbo zakona, ali pa bi izvajanje bilo preveč zahtevno, s preveliko maso ljudi in s tem čedalje večjim odstopanjem pri rezultatih, da bi lahko ˝prekrškarje˝dejansko kaznovali.

Odlok se sklicuje na človeško pravico do zdravja, zatorej s tem ne posega v pravni položaj posameznika in ne krati njegovih pravic. Hkrati ne obligira države do kakršnihkoli obveznosti do posameznika. Sklicuje se na našo pravico do zdravja, in hkrati v istem stavku tudi dolžnost vsakega posameznika, da varuje ne samo svoje, temveč tudi tuje zdravje.

Odlok o nošenju mask ni obvezujoč

Odlok, je samo besedilno označen kot “obvezen”, dejansko in pravno pa NI OBVEZEN. Zakaj? Zato, ker ni bil sprejet na podlagi določb II. poglavja ZNB, ki opredeljujejo možne pravne podlage za razne ukrepe preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni in  ki, to pa je pravno odločilno, tudi določajo SANKCIJE za kršitev obveznosti.

V pravnem jeziku gre zato za t. i. nepopolno pravno normo (latinsko: lex imperfecta). Za kršitev te norme pa ni predpisana sankcija! Zato tudi niti inšpekcijski organ niti policija ne moreta zoper “kršitelja” izreči kakršne koli sankcije!

So vas zaradi neupoštevanja odloka oglobili

Kaznovani ste bili z globo za prekršek, ker so vas v zaprtem javnem prostoru »zalotili« brez zaščitne maske oz. ste jo imeli nameščeno »napačno« (npr. pod nosom). Ljudje ne vedo, da niso dolžni plačati globe iz tega naslova. Žal tega ne vedo niti varnostniki, redarji in policisti.  Da odlok velja samo za »navadne smrtnike« pa tako že vemo.

Povrnitev globe v primeru, da ste jo že plačali

Slovenska javnost mora vedeti za eno, pravno zelo pomembno dejstvo. Vsi, ki ste plačali globo, ker niste nosili maske ali zaradi njene napačne nošnje, imate pravico od države zahtevati vrnitev plačane globe! Tudi če ste zamudili rok za pritožbo. Namreč, plačali ste nekaj, kar sploh niste bili dolžni plačati, pri tem pa niste vedeli, da tega niste dolžni plačati. Pri tem se lahko sklicujete določbe Obligacijskega zakonika: “Kdor je bil brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti, če je to mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi.” Ta “kdor” je v tem primeru država, “drugi oškodovani” pa je oseba, ki je globo plačala.

Kaj o tem menita varuh človekovih pravic in dr. Anderaž Teršek si lahko preberete na povezavah. Zanimiv pa je tudi prispevek o tem ali je nošnja zaščitnih mask zdrava in koristna 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj