Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, je v novem predlogu zakona o pravilih cestnega prometa pozornost posvetila tudi spreminjanju 23. člena, ki ureja zaseg motornega vozila. Več si preberite v tem kratkem članku.

Celoten predlog si lahko preberete na spletnem mestu: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP-F.

Trenutna zakonodaja

  • Policist lahko zaseže motorno vozilo, s katerim je bil voznik v zadnjih 2 letih najmanj 3 pravnomočno kaznovan za hujši prekršek. Za hujši prekršek pri zasegu motornega vozila, se šteje prekoračitev hitrosti na območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h, cesti v naselju za več kot 30 km/h, cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h, avtocesti za več kot 50 km/h. Enako pa se za hujši prekršek šteje vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali pa odklonitev odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Motorno vozilo pa lahko policist zaseže tudi v primeru, da se proti storilcu izvršuje kazen prepovedi vožnje, je temu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Prav tako, je razlog za odvzem nadaljevanje vožnje ali ponovitev prekrška kljub prepovedi vožnje.

Dolžnost policije v tovrstnem primeru je zaseženo vozilo takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku. Vozilo pa lahko do izdaje sodbe o prekršku hrani tudi policija sama. Ob zasegu se odvzamejo tudi registrske tablice, ki so poslane upravni enoti.

Preberite si tudi:

  • Začasni odvzem vozila – Sodišče, kadar ima oškodovanec dobre razloge za to oz. vloži kvalitetno napisan ugovor, začasno zaseženo vozilo vrne v 99% primerov.

 

Spremembe v zakonu

Predlagana sprememba člena določa, da lahko policist zaseže voznikovo motorno vozilo v primeru vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali zaradi vožnje z pretečenim vozniškim dovoljenjem, kjer je pogoj za podaljšanje veljavnosti predložitev veljavnega zdravniškega spričevala, potrdilo o dodatnem usposabljanju voznika začetnika ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika.

Po novem, pa se vožnja z vozniškim dovoljenjem, ki je poteklo le datumsko ne, smatra kot hujši prekršek, niti ni razlog za zaseg motornega vozila.

Preberite si tudi:

Končne misli

Medtem, ko sprememba tega člena ne prinese veliko novega, policiji odstrani možnost odvzema vozila zaradi manjše napake voznika, v tem primeru ne podaljšanje vozniškega dovoljenja. Zavedati se moramo, da ima policija sistem za avtomatično prepoznavo tablic, zato takšne prekrške odkrivajo z lahkoto. Ne glede na slednje pa imajo policisti vedno možnost preverjanja vozil in voznikov preko CB postaj. Tu so na slabšem vsi iz majhnih krajev, kjer policisti poznajo vsakega prebivalca, saj o kršiteljih praviloma veliko vedo že iz preteklosti. Skratka v vozilo, samo če ste 100% psihofizično sposobni in če imate veljavne dokumente, kot sta vozniško in prometno dovoljenje.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj