Odvzem vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje je 3. del serije člankov na temo zaslišanja na sodišču v različnih postopkih. Prvi članek, ki vam ga vedno priporočamo prebrati je “Kako se pripraviti na zaslišanje obdolženca pri sodniku za prekrške“, kjer smo podrobno opisali kako poteka celotni postopek zaslišanja, od prejema vabila do samega zaslišanja na sodišču. Ker so sodišča pričela kršitelje vabiti na zaslišanja tudi v postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kljub temu temu, da je bil pred tem vložen predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, smo napisali podrobnejši članek na to temo “Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje“.

Odvzem vozniškega dovoljenja - Priprava na zaslišanje

V članku “Kako se pripraviti na zaslišanje obdolženca pri sodniku za prekrške” si najprej preberite poglavja o Vabilu, Zaslišanju obdolženca pri sodniku in Zapiski in oporne točke.

Zaslišanje obdolženca

Posebnost pri zaslišanju v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja je ta, da v kolikor na zaslišanje ne želimo in sodnik zaslišanja ni izrecno zahteval, lahko v roku 8 dni od prejema vabila na sodišče pošljemo pisni zagovor.

Sodnik lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj zagovor pisno, če spozna, da glede na pomen prekrška in podatke, ki so navedeni v predlogu, ni potrebno neposredno ustno zaslišanje, pri čemer lahko obdolženec odkloni pisni zagovor in zahteva ustno zaslišanje.

Obdolženca praviloma zasliši sodišče, ki vodi postopek o prekršku. Če obdolženec živi na območju drugega sodišča, lahko opravi zaslišanje sodišče na tem območju, kjer obdolženec prebiva. Če obdolženec zahteva, da je zaslišan pri sodišču, ki vodi postopek o prekršku, o čemer se obdolženca v vabilu pouči.

Pisni zagovor

V pisnem zagovoru je potrebno najprej navesti osebno ime, datum rojstva, poklic (delovno mesto), zaposlitev (delodajalec), naslov bivališča (stalno in/ali začasno), zakonsko stanje in število otrok, državljanstvo, šolsko izobrazbo, premoženjske razmere, ali ste že bil kdaj kaznovan za kaznivo dejanje ali za prekršek, kdaj in zakaj, ali je v kazenskem postopku, ali je zoper njega začet postopek še za kakšen drugi prekršek in če je mladoleten, kdo je njegov zakoniti zastopnik.

Za tem se navede vsa dejstva in dokaze v svojo korist. To lahko storite do odločitve o prekršku, sicer jih pozneje v postopku ne boste mogli uveljavljati. Od sodišča lahko zahtevate, da želite biti navzoč pri izvajanju dokazov. V tem primeru vas mora sodišče obveščati o vseh procesnih dejanjih, ki jih bo sodišče izvedlo, od vas pa je odvisno ali boste v postopku aktivno sodelovali, ali pa ne.

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in/ali pisni zagovor

Obdolžencu je treba v vabilu povedati, česa je obdolžen in ali se mora zaradi zaslišanja zglasiti osebno ali pa sme podati svoj zagovor pisno. Obdolženca, ki je povabljen, da pride osebno, je treba v vabilu opomniti, da bo odrejena privedba, če se ne bo odzval vabilu. Če za pravilno odločitev ni nujno, da bi bil obdolženec zaslišan, ga je treba v vabilu opomniti, da bo sodba o prekršku izdana brez njegovega zaslišanja, če se vabilu ne bo odzval.

Rešitev, v kolikor je to izrecno na vabilo napisano je, da se v roku 8 dni od prejema vabila vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, kjer moramo sodišču posredovati vse podatke na podlagi katerih lahko sodišče brez vašega zaslišanja odloči.

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj