Prisilna izterjava globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J je s spremembo zakona bistveno spremenila načlin plačevanja in izvršbe glob in stroškov postopka. Globo in stroške postopka mora kršitelj plačati v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 3 mesecev. Rok sodišče določi v sklepu. To pomeni, da je rok plačila v celoti odvisen od tega, kakšne volje je sodnik tiste dne, ko pripravlja sklep oz. sodno za vas.

Po poteku roka lahko kršitelj predlaga plačilo globe in stroškov postopka v obrokih pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo (Finančni urad RS ali FURS).

Prisilna izterjava globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Če kršitelj zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo, ki bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po materialnem kriteriju iz zakona, ki ureja
brezplačno pravno pomoč, ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300,00 EUR, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.

Neplačana globa in stroški postopka se bodo izterjali prisilno. Če je ne bo mogoče izterjati niti prisilno, se bo globa lahko v skladu z zakonom izvršila z nadomestnim zaporom.

Posledice prisilne izterjave globe in stroškov postopka

Globa in stroški postopka, ki niso plačani v roku se izterjajo prisilno. Kršitelj, ki ne plača globe in stroškov postopka in se zoper njega vodi prisilna izterjava, se v upravnem postopku do plačila globe in stroškov (najdlje tri leta od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila izrečena globa in stroški postopka), ne izda potrdila iz uradne evidence in ne izda ali ne podaljša vozniškega dovoljenja ali prometnega dovoljenja za registracijo motornih vozil.

Ali na kratko …. Če globa in stroški postopka, ki niso plačani v roku se izterjajo prisilno. Kršitelju se ne podaljša vozniškega dovoljenja ali prometnega dovoljenja za registracijo motornih vozil.

Druge spremembe Zakona o prekrških ZP-1J

Sprememba Zakona o prekrških pa prinaša veliko sprememb na področju:

4 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj