Odvzem vozniškega dovoljenja po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J, ki je bil sprejet 25.04.2016 in je pričel veljati dne 07.11.2016 ne prinaša bistvenih sprememb na področju začasnega odvzema vozniškga dovoljenja. Sprememba Zakona o prekrških (ZP-1J) pa vseeno prinaša veliko novosti na področju varstva vozniškega dovoljenja, v smislu celotnega postopka, ki zajema začasni odvzem vozniškega dovoljenja in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Plačevanja glob po tretjinah (1/3) ne bo

S predlogom zakona se naj nebi predlagali le represivni, ampak tudi spodbujevalni ukrepi, ki bi pozitivno vplivali oziroma spodbujali plačilno disciplino storilcev prekrškov predvsem v hitrem postopku o prekršku (plačilni nalog, odločba o prekršku). Vendar se zakonodajalec na koncu za takšno rešitev ni odločil.

Novela zakona o prekrških je predvidevala dodatno boniteto oz. spodbudo k takojšnjemu plačilu globe (predlagana je bila prenovitev sistema t.i. polovičke) na način, da lahko kršitelj plača le 1/3 globe, če jo plača v osmih dneh od vročitve odločbe (t.j. plačilnega naloga ali odločbe o prekršku) in v nadaljnjih osmih dneh 2/3 izrečene globe, vendar je poslanci niso potrdili.

Odvzem vozniškega dovoljenja po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Odvzem vozniškega dovoljenja po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J, tako v delu, ki se nanaša na začasno odvzem vozniškega dovoljenja ne prinaša sprememb, prinaša pa veliko novosti, skoraj pri vseh postopkih, ki tečejo vzporedno, torej pri postopku o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, obročnemu plačilu globe in stroškov postopka, ter nadomestnemu zaporu (ki se skoraj ne izvaja več), če pa dobite odločbo o nadomestnem zaporu, pa imate 5 dni časa, da vložite predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist oz. družbeno koristno delom.

Novost pri izvajanju Zakona o prekrških je zaslišanje obdolženca v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. V ta namen smo za vas pripravili tudi članek “Odvzem vozniškega dovoljenja – Priprava na zaslišanje“, ki vam bo v pomoč v kolikor boste morali na takšno zaslišanje.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J

Pri postopku prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J je pomembnejša novost, da še 2 leti po poteku preizkusne dobe (lahko traja od 6 mesecev do 2 let) ne morete ponoviti tega postopka (odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja). To z drugimi besedami pomeni, da še 2 leti po poteku preizkusne dobe ne smete doseči ali preseči 18 kazenskih točk, saj tega postopka ne morete ponoviti, kar pomeni, da ste ostali brez vozniškega dovoljenja.

Prekinitev postopka o odložitvi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja za dobo 1 leta

Sicer to ni novost, je pa zelo slabo poznana zakonska določba, ki v primeru, da voznik ne opravi kontrolnega zdravniškega pregleda, lahko sodišču predlaga, da se postopek odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja prekine za dobo 1 leta. To pomeni, da mora voznik v roku 1 leta opraviti kontrolni zdravniški pregled, ter ga predložiti sodišču. V kolikor tega ne stori, mu vozniško dovoljenje po poteku 1 leta preneha veljati dokončno.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj