Brezplačna pravna pomoč in kriteriji za dodelitev BPP so določeni v Zakonu o brezplačni pravni pomoči (ali na kratko ZBPP). Namen BPP po ZBPP je uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ni bi mogla uresničevati.

Prosilec mora izpolnjevati vse pogoje za dodelitev BPP

Pri odločanju o prošnji za dodelitev BPP se ugotavlja finančni položaj prosilca in drugi pogoji, določeni z ZBPP. Šteje se da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oz. stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo. To v praksi pomeni da mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oz. mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Glede na ZSVarPre znaša minimalni dohodek 288,81 EUR, torej 2-kratnik znaša 577,62 EUR.

Druge spremembe Zakona o prekrških ZP-1J

Sprememba Zakona o prekrških pa prinaša veliko sprememb na področju:

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj